BRF ROSENDAHL

På uppdrag av HSB Göteborg har vi utvecklat 2 bostadsprojekt på Kvarnbyterrassen i Mölndal. Tomten består av en tidigare industrifastighet i det historiska Mölndal. Området gränsar till ”Mölndals Kråka” i närheten av Kvarnbyn och den brusande forsen.

BRF Rosendahl består av 2 punkthus med 5 lägenheter per våning. Totalt innehåller projektet 80 bostäder. Den starkt kuperade terrängen gör att husen varierar i höjd mellan 8 och 11 plan.

Lägenheternas utformning bygger på en idé om stora balkonger som bostadsrummen grupperar sig kring. De flesta balkongerna är ovanligt generösa, 20 m2. Hjärtat i bostadslägenheterna är kök och vardagsrum, från dessa har man access till övriga bostadsrum. Vi har strävat efter att minimera korridorer och passager, tanken är att man rör sig genom rum, som en nutida variant av ”rum i fil”. Utöver den egna bostaden så har man tillgång till gemensamma ytor. Här finns generösa takterrasser med en gemensamhetslokal, tvättstugor och övernattningslägenhet.

Fasaderna består av ljusa fasadskivor och gröna metallpaneler. Väggar och tak inne på balkongerna är klädda med träribbor.

Efter upphandling har vi färdigprojekterat byggnaderna på uppdrag av Skanska Sverige som uppför husen.

Fakta

Dela