BRF Alfa, Gibraltargatan

På uppdrag av HSB Göteborg har KUB arkitekter utformat två nya bostadshus nära Mossens idrottsplats i Johanneberg. Beställarens intention har varit att utifrån begreppet “nordisk elegans” skapa tidlösa bostäder med långsiktig hållbarhet. Gedigna material och stor omsorg kring detaljutformning präglar bostadsutformningen.

Projektet består av två bostadshus kring en södervänd gård, med underjordisk parkering. Fasadmaterialet består av gult slaget tegel. Fasadytorna vid de indragna balkongerna är klädda med blanka fasadskivor.

Stor vikt har lagts på energi- och miljöfrågor. Byggnaderna klassas som miljöbyggnad, kategori silver.

KUB har medverkat i projektet från detaljplaneskedet fram till färdiga bygghandlingar. Färdigprojekteringen har utförts på uppdrag av SEFA Byggnads AB som uppför byggnaderna för HSB.

Fakta

Dela