Kontorshus Krokslätt Tävling

Tomtens viktiga placering, i korsningen mellan Mölndalsvägen och Sankt Sigfridsgatan ger den nya kontorsbyggnaden ett mycket tydligt och välannonserat läge. Byggnaden blir med sin nordliga front ett riktmärke utefter Mölndalsvägen och märker ut infarten till det nyplanerade området. Det nya kontorshuset skall synas och bli en självklar riktpunkt för besökande och förbipasserande.

För att artikulera den 12 våningar höga byggnaden och särskilja den från nybyggda kontorshus i närheten utformas fasaden med våningshöga smala fönster istället för vanligt använda fönsterbandslösningar. De höga fönsternas fördelar med att föra in dagsljuset långt in i lokalerna nyttjas med fördel i stora nu ofta aktivitetsmöblerade kontor. Dagsljuset tillfaller alla. För att skärma av värmeinstrålande dagsljus och för att klara energiberäkningar förses fasaden med stående sol-
avskärmande lameller mellan fönsterytorna. Lamellernas sidor är färgsätta i två olika kulörer, ibland med olika vinklingar.
Fasadytan blir ett växlande raster som på kvällstid fungerar som en uppbruten yta och mjukt sprider sitt ljus till omgivningen och tydligt på avstånd annonserar byggnaden.

Fakta

Dela