Lindholmens Tekniska Gymnasium

Våren 2012 vann KUB ett parallellt uppdrag anordnat av Norra Älvstranden Utveckling AB. Syftet med uppdraget var att ta fram förslag till utformning av Lindholmens Tekniska Gymnasium i Göteborg.

Man ville få förslag på hur en spännande byggnad av hög arkitektonisk kvalitet med god undervisningskvalitet skulle utformas. Fokus skulle sättas på hållbar utveckling samt att byggnaden skulle vara flexibel och att salarna skulle vara lätta att ställa om till andra funktioner. KUB:s vision är att byggnaden skall uppföras på ett sådant sätt så att energi- och miljöförväntningar redovisas i arkitekturen. Sågtandstakets åsar nyttjas för montage av liggande vindkraftverk och solcellspaneler. Gymnasiet skall energimässigt vara självförsörjande och även leverera energi till omgivningen!

Lindholmens Tekniska Gymnasium är utvändigt utformad i robusta och tåliga material som betong, glas och korten. Invändigt är gymnasiets stomme och väggar utformade av mjukt hanterbart trä. Trä är tillåtande och proaktivt! KUB:s förslag ligger till grund för det fortsatta detaljplanearbetet.

Fakta

Dela