Lindholmens Tekniska Gymnasium

Våren 2012 vann KUB ett parallellt uppdrag anordnat av Norra Älvstranden Utveckling AB. Syftet med uppdraget var att ta fram förslag till utformning av Lindholmens Tekniska Gymnasium.

Beställaren och verksamheten ville med det parallella uppdraget få förslag på hur en spännande  skolbyggnad med god undervisnings- och hög arkitektonisk kvalitet skulle utformas. Fokus för projektet skulle sättas på hållbar utveckling, stor flexibilitet och enkel omställbarhet av lokalerna. Önskan fanns också att gymnasiet till sin design skulle förmedla en känsla av kunskap och nytänkande samt bli en pendang till Kuggen.

KUB:s svar på frågan blev en enkel kvadratisk byggnad med ett centralt samlande atrium vars gestalt kröns med ett stort lutande sågtandstak. För att särskilja byggnaden från sin omgivning och för att skapa bästa entréfunktion vreds kvadraten 45o i förhållande till det ortogonala gatunätet.

Det invändiga kravet på flexibilitet över tid anser vi kräver stora spännvidder, höga fria våningshöjder samt kloka tekniska installationer. All teknik placeras därför inom de långa fackverksbalkarna. Byggnaden för övrigt är konstruerad med stomme av limträ och ytterväggar uppbyggda av massivträ. Träbyggandets fördelar med låga koldioxidutsläpp, effektiv prefabricerad byggprocess och goda ekonomi kändes naturlig. Trä är också tillåtande och proaktivt då förändringar kan utföras med enkla verktyg. Byggnaden får en utsida av mörkbrunt hårdbränt skärmtegel där söderfasad och det sågtandsformade taket utformas med solcellspaneler. Invändigt möts man av en öppen, genomsiktlig miljö utformade i material som betong, massivträ och smidesdetaljer. Atriet hämtar varierat dagsljus från glastaket och från gavlarnas stora glaspartier

Skolan skall stå färdig i årsskiftet 2019/20 och inrymmer då drygt 1000 elever och 120 lärare.

 

Fakta

Dela