Nyheter

 • 13 februari, 2018 Piren² nominerad till Årets Fasad!

  SPEF – Branschföreningen för Murat och Putsat Byggande har nominerat vårt projekt Piren², Lindholmen Göteborg, till Årets Fasad!

  Piren² är tillverkat av prefabricerade tegel/betong sandwichelement där tegelfasaden är en blandning av mörkrött-brunt- iblandat med ljusgula/ljusa nyanser. Teglet har hårdbrända ytor som gör fasaden delvis reflekterande. Dagsljus, släpljus i skymningen och artificiell belysning skapar med reflektion en föränderlig fasad. Tegelfasadens rundade form förtydligas med horisontella bjälklagsband i betong.

  Mycket ansträngning i projekteringen gjordes för att på bästa sätt samordna slutresultatet med tankarna om runda prefab-element, dölja tegelskarvar och dilatationsfogar samt fönsters placering. Detta relaterat mot faktiska problem som en enda tegelmatris med längd 8.1 m, flexibelt kontors c/c om 2.7m samt en varierad fasad med olika storlekar på fönster- och tegelytor.

  Slutresultatet, en prefabricerad, stadig och beständig fasad som står sig över tid, är vi på KUB arkitekter nöjda med.

  Byggherre: Skanska Fastigheter Göteborg AB

  Entreprenör: Skanska Sverige AB

  Fastighetsägare: Platzer Fastigheter AB

  Länk till Årets Fasad

  Länk till Piren²

 • 19 december, 2017 KUB arkitekter nu huvudman i CMB

  – För oss är det viktigt att ha ett utbyte med andra i samhällsbyggnadssektorn och där har CMB en viktig funktion. Lednings- och managementfrågor är viktiga att diskutera och personligen får jag så gott som alltid flera nya uppslag efter att ha gått på någon av CMB:s aktiviteter.

  KUB arkitekter startades av Peje Persson och två kollegor, Håkan Trygged och Karl-Axel Johannesson år 2001. Målet då var att inom fem år vara åtta anställda – en siffra som överträffades med råge.

  – Vi vann tidigt ett antal arkitekttävlingar och fick intressanta projekt som gav ringar på vattnet, berättar Peje. Idag är vi 30 personer och vi arbetar framför allt inom fyra områden: utbildning, bostäder, kontor och industri.

  Prisade

  Det var efter uppdraget Skivfilterbyggnaden, Ryaverket för Gryaab AB, som kontoret fick ett lyft, ett projekt som bland annat år 2010 belönades med Sveriges Arkitekters Kasper Sahlin-pris. Huvuddelen av KUB:s verksamhet bedrivs i Västsverige och några projekt som pågår just nu är Humanisten vid Näckrosdammen och Lindholmens Tekniska Gymnasium.

  Nätverket

  Två områden som Peje tycker är intressanta att utveckla vidare i och med partnerskapet i CMB är BIM och avtal samt effektivitet och produktivitet.

  – Hur vår ofta stressade bransch kan förenkla och förbättra processen inom samhällsbyggnad utan att slita ut medarbetare är en mycket viktig fråga. BIM och digitalisering har en enorm potential men det finns många utmaningar för att vi ska kunna växla ut den.

  Hållbarhet viktigast

  Vad gäller forskning anser Peje att olika aspekter på hållbarhet utifrån ett ledarskapsperspektiv är ett viktigt – om inte det viktigaste – området.

  – Det kan kännas lite uttjatat, men i grunden handlar det om hur vi ska kunna rymmas och klara oss här på jorden. Vi måste se till helheten och sedan föra in det i vår vardag – både i vår yrkesroll och som privatpersoner. För oss som arbetar med samhällsbyggnad rör det sig om sådant som hur vi implementerar nya miljöstandarder, hur vi minskar miljöpåverkan vid nybyggnation, hur vi kan förbättra befintliga bestånd så att det blir mindre resurskrävande och samtidigt skapar socialt fungerande miljöer.

  CMB hemsida

 • 30 november, 2017 Kv Diana, VINST!

  Efter två deltävlingar vann KUB och Skeppsviken AB markanvisningen för kvarteret Diana i Skövde.

  Förslaget tar sin utgångspunkt i att förlänga rutnätsstaden och att stärka stadsrummet utefter Staketgatan. Kvarteret sluts i hörnet mot Lögegatan för att ge ett tydligt hörn i stadsrummet och för att stänga ute bullret och skapa en skyddad innergård. Mot Garpaparken luckras strukturen upp och möter parkrummet på ett friare sätt. Tre punkthusvolymer skapar rumsligheter och förstärker stråken i parkrummet. Mot Lögegatan utbildas ett västervänt ”soltorg”.

  En av förslagets huvudidéer är att parkrummet visuellt fortsätter in i den nya bebyggelsen och avslutas i gårdsmiljön ovanpå parkeringsanläggningen. Punkthusen skall upplevas som inplacerade i den grönskande parken.

  Skalan i förslaget varierar mellan 4 och 6 våningar. Mot Staketgatan artikuleras takvåningen för att volymen inte skall kännas för hög. Mot gården hålls takfoten låg för att släppa in så mycket sol som möjligt.

  Butiker förstärker områdets stadskaraktär och bidrar till att skapa en trygg och attraktiv stadsdel. Bottenvåningarna utförs med avvikande gestaltning och med en hög bearbetningsgrad, detta för att ge en tydlig stadsmässighet åt de nya byggnaderna. Bostadsentréerna är genomgående med entrémöjlighet från gata, gård och parkeringshus.

  se fler bilder här

 • 15 november, 2017 KUB HUVUDPARTNER I CENTRUM FÖR BOENDETS ARKITEKTUR

  KUB arkitekter är huvudpartner i Centrum för boendets arkitektur på Chalmers tekniska högskola.

  Med centrum för boendets arkitektur, CBA, bygger vi en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. En plattform för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi med gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt för bostadsutvärderingar och bostadsutveckling och utveckling av ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar.

  CBA NYHETER

 • 23 oktober, 2017 KUB välkomnar Paula och Adnan

  KUB välkomnar Paula Hagström och Adnan Fazlinovic till kontoret.

  Adnan studerar arkitektur och teknik på Chalmers Tekniska Högskola och gör praktik hos KUB.

  Paula studerar arkitekturvisualisering på Yrgo Lindholmen och gör också praktik hos KUB.

 • 13 juni, 2017 Småhus på Styrsö

  För SCIL projektutveckling har vi ritat två etapper av småhus på Styrsö i Göteborgs södra skärgård. Senaste etappen består av friliggande vinkelhus och parhus. Husen är grundlagda på plintar för att minimera ingreppen i det fina kuperade landskapet.

  Illustration över projektet syns här till vänster.

 • 25 januari, 2017 Erfaren planarkitekt sökes!

  KUB arkitekter växer och utvecklas. Därför söker vi nu en arkitekt som skall leda arbetet med att starta och utveckla en planavdelning.

  Du har erfarenhet av att leda och arbeta med komplexa planuppdrag och har egna kontakter i branschen. Utöver att driva egna planuppdrag skall planavdelningen bidra med kunskap i kontorets projekt och tävlingsarbete.

  Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Skicka din ansökan till
  karlaxel@kub-arkitekter.se.
  Om du är nyfiken och har frågor, kontakta: Karl Axel Johannesson 031-10 56 52 eller 0707-83 04 01.

 • 22 november, 2016 Fler kubister!

  KUB vill välkomna Amanda och Isaac som nya medarbetare!

  Amanda Paulsson började redan efter sommaren. Hon är arkitektpraktikant och studerar vid Lunds Tekniska Högskola.

  Isaac Strandell är arkitekt som har examen från Chalmers Tekniska Högskola. Han ansluter från göteborgskontoret Johnels&Moberg arkitekter.

 • 20 juni, 2016 Välkommen, Karin!

  KUB förstärker ytterligare. Karin Zetterberg är arkitekt och kommer närmast från Tengbom arkitekter. Karin har tidigare jobbat på Glantz arkitektstudio och Arkitektgruppen Andersson & Partners. Hon har examne från Chalmers Tekniska Högskola.

 • 22 april, 2016 Kvartett kubister klar!

  KUB arkitekter växer med fyra nya medarbetare:

  Johanna Malmerberg är arkitekt som närmast kommer från Swatt Miers Architects i USA där hon projekterat villor och idrottskomplex. Hon har tidigare jobbat på Erseus arkitekter i Göteborg.

  Shahrzad Askaripour Jazi är arkitekt och har tidigare varit på OkiDoki arkitekter. Hon har kandidatexamen från Azad university of Isfahan i Iran och masterexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

  Samuel Lönnqvist är byggnadsingenjör och har tidigare jobbat på Metron Miljökonsult i Göteborg. Han tog examen från Linnéuniversitetet i Växjö 2014.

  • Meqdad Ahmad är arkitekt och har tidigare arbetat Syrien. Han är utbildad vid Al-Baath University i Homs.