Nyheter

 • 30 november, 2017 Kv Diana, VINST!

  Efter två deltävlingar vann KUB och Skeppsviken AB markanvisningen för kvarteret Diana i Skövde.

  Förslaget tar sin utgångspunkt i att förlänga rutnätsstaden och att stärka stadsrummet utefter Staketgatan. Kvarteret sluts i hörnet mot Lögegatan för att ge ett tydligt hörn i stadsrummet och för att stänga ute bullret och skapa en skyddad innergård. Mot Garpaparken luckras strukturen upp och möter parkrummet på ett friare sätt. Tre punkthusvolymer skapar rumsligheter och förstärker stråken i parkrummet. Mot Lögegatan utbildas ett västervänt ”soltorg”.

  En av förslagets huvudidéer är att parkrummet visuellt fortsätter in i den nya bebyggelsen och avslutas i gårdsmiljön ovanpå parkeringsanläggningen. Punkthusen skall upplevas som inplacerade i den grönskande parken.

  Skalan i förslaget varierar mellan 4 och 6 våningar. Mot Staketgatan artikuleras takvåningen för att volymen inte skall kännas för hög. Mot gården hålls takfoten låg för att släppa in så mycket sol som möjligt.

  Butiker förstärker områdets stadskaraktär och bidrar till att skapa en trygg och attraktiv stadsdel. Bottenvåningarna utförs med avvikande gestaltning och med en hög bearbetningsgrad, detta för att ge en tydlig stadsmässighet åt de nya byggnaderna. Bostadsentréerna är genomgående med entrémöjlighet från gata, gård och parkeringshus.

  se fler bilder här

 • 15 november, 2017 KUB HUVUDPARTNER I CENTRUM FÖR BOENDETS ARKITEKTUR

  KUB arkitekter är huvudpartner i Centrum för boendets arkitektur på Chalmers tekniska högskola.

  Med centrum för boendets arkitektur, CBA, bygger vi en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. En plattform för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi med gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt för bostadsutvärderingar och bostadsutveckling och utveckling av ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar.

  CBA NYHETER

 • 23 oktober, 2017 KUB välkomnar Paula och Adnan

  KUB välkomnar Paula Hagström och Adnan Fazlinovic till kontoret.

  Adnan studerar arkitektur och teknik på Chalmers Tekniska Högskola och gör praktik hos KUB.

  Paula studerar arkitekturvisualisering på Yrgo Lindholmen och gör också praktik hos KUB.

 • 13 juni, 2017 Småhus på Styrsö

  För SCIL projektutveckling har vi ritat två etapper av småhus på Styrsö i Göteborgs södra skärgård. Senaste etappen består av friliggande vinkelhus och parhus. Husen är grundlagda på plintar för att minimera ingreppen i det fina kuperade landskapet.

  Illustration över projektet syns här till vänster.

 • 25 januari, 2017 Erfaren planarkitekt sökes!

  KUB arkitekter växer och utvecklas. Därför söker vi nu en arkitekt som skall leda arbetet med att starta och utveckla en planavdelning.

  Du har erfarenhet av att leda och arbeta med komplexa planuppdrag och har egna kontakter i branschen. Utöver att driva egna planuppdrag skall planavdelningen bidra med kunskap i kontorets projekt och tävlingsarbete.

  Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Skicka din ansökan till
  karlaxel@kub-arkitekter.se.
  Om du är nyfiken och har frågor, kontakta: Karl Axel Johannesson 031-10 56 52 eller 0707-83 04 01.

 • 22 november, 2016 Fler kubister!

  KUB vill välkomna Amanda och Isaac som nya medarbetare!

  Amanda Paulsson började redan efter sommaren. Hon är arkitektpraktikant och studerar vid Lunds Tekniska Högskola.

  Isaac Strandell är arkitekt som har examen från Chalmers Tekniska Högskola. Han ansluter från göteborgskontoret Johnels&Moberg arkitekter.

 • 20 juni, 2016 Välkommen, Karin!

  KUB förstärker ytterligare. Karin Zetterberg är arkitekt och kommer närmast från Tengbom arkitekter. Karin har tidigare jobbat på Glantz arkitektstudio och Arkitektgruppen Andersson & Partners. Hon har examne från Chalmers Tekniska Högskola.

 • 22 april, 2016 Kvartett kubister klar!

  KUB arkitekter växer med fyra nya medarbetare:

  Johanna Malmerberg är arkitekt som närmast kommer från Swatt Miers Architects i USA där hon projekterat villor och idrottskomplex. Hon har tidigare jobbat på Erseus arkitekter i Göteborg.

  Shahrzad Askaripour Jazi är arkitekt och har tidigare varit på OkiDoki arkitekter. Hon har kandidatexamen från Azad university of Isfahan i Iran och masterexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

  Samuel Lönnqvist är byggnadsingenjör och har tidigare jobbat på Metron Miljökonsult i Göteborg. Han tog examen från Linnéuniversitetet i Växjö 2014.

  • Meqdad Ahmad är arkitekt och har tidigare arbetat Syrien. Han är utbildad vid Al-Baath University i Homs.
 • 4 april, 2016 Andra etappen av Slottsberget är färdigställt!

  Andra etappen bostadsområdet Slottsberget i Västra Frölunda är färdigställt. Nya fotografier finns att beskåda här.

 • 21 januari, 2016 Dubbla nomineringar!

  Per o Alma Olssons fond har nominerat BRF Alfa på Gibraltargatan och Fyrväpplingen i Kyrkbyn som två av Göteborgs sex bästa hus 2014.

  Prisnämnden ansåg BRF Alfa imponera i form, funktion och fasadutformning. Fyrväpplingen upplevde de som ett spännande projekt åstadkommit med en begränsad budget.