Nyheter

 • 6 maj, 2019 Nu är den här!

  Den nionde maj släpper KUB arkitekter boken Rita bostäder på Arkitektur Media i samarbete med Centrum för boendets arkitektur på Chalmers. – Med boken vill vi bidra till diskussionen om kvalitet i bostadsbyggandet. Vi tycker att den frågan har hamnat i skymundan under de senaste åren.

  Sedan KUB arkitekter grundades 2001 har vi belönats med flera prestigefyllda priser för våra byggnadsprojekt. Nu delar vi med oss av våra erfarenheter i boken Rita bostäder som kommer ut i bokhandeln den nionde maj. Boken har tagits fram i samarbete med Centrum för boendets arkitektur (CBA) på Chalmers och berör bostadsritande och bostadkvalitet. Rita bostäder kommer att vara en del i undervisningen i bostadsarkitektur på Chalmers, men den är även tänkt att inspirera etablerade arkitekter, byggherrar och privatpersoner som är intresserade av bostadsbyggande.

  Vi försöker pedagogiskt förmedla vad kvalitet inom bostadsbyggande och bostadshus innebär. Även om boken främst kommer att användas som kurslitteratur för våra arkitektstudenter på Chalmers, riktar den sig till alla som håller på att bygga ett bostadshus eller är intresserade av ämnet, säger Ola Nylander, professor i arkitektur vid Chalmers och en av bokens författare.

  Kvalitet inom bostadsbyggande diskuteras för lite

  CBA har varit initiativtagare och samordnare av boken, medan KUB arkitekter har sammanställt projekt och projektbeskrivningar, samt ansvarat för layout och bokproduktion i samarbete med Arkitektur Media. Rita bostäder består av tre delar. I de två inledande delarna presenterar KUB arkitekters Håkan Trygged elva bostadsprojekt och Ola Nylander från CBA analyserar dess kvaliteter, samt identifierar viktiga kännetecken för KUB arkitekters bostadsarkitektur. I bokens avslutande del beskriver Claes Caldenby, professor emeritus i arkitektur vid Chalmers, hur svensk bostadsritarkultur har utvecklats från 1940-talet och framåt.

  Sverige var länge världsledande när det gällde bostadskvalitet, men så är det inte längre. I dag ligger fokus på rationalitet, ekonomi och att vi måste bygga många bostäder för att minska bostadsbristen. Det är förvisso viktiga frågor, men vi tycker att kvalitetsfrågan diskuteras alldeles för lite. Med den här boken vill vi bidra till att lyfta diskussionen om bostadskvalitet igen.

 • 12 mars, 2019 June Avfall och Miljö

  Hur kan ett nytt inredningsprojekt vara del av och bidra till att nå de globala klimatmålen?

  KUB Arkitekter fick 2017 i uppdrag att ta fram ett inredningsförslag till det kommunala bolaget June Avfall & Miljös nya lokaler i Jönköping. Gestaltningsidén bygger till största delen på hur verksamheten fungerar, dvs cirkularitet och återbruk. Det färdiga resultatet har gett June Avfall & Miljö ett nytt uttryck och en varumärkesstärkande profil. För inredningsavdelningen på KUB arkitekter är projektet en del av den långsiktiga strategin att arbeta hållbart och cirkulärt i alla projekt.

  June Avfall & Miljö arbetar med avfallshantering och kretslopp hade initialt inga tankar på att nyttja återbruk i projektet, men genom att KUB utvecklade ett gestaltningskoncept där verksamhetens profil sattes i fokus, kom projektets inriktning att få en tydligare skepnad. Genom gestaltningskonceptet utvecklades en kravspecifikation baserad på verksamhetens behov och önskemål. Denna kunde senare ligga till grund för urval av produkter.

  Ett syfte med projektet blev att marknadsföra och synliggöra verksamheten genom dess kontorsmiljö. I förlängningen etablerades också ett gott exempel i den kommunala organisationen hur återbruk kan genomföras där June Avfall & Miljös nya kontorsmiljö lyfts fram som ett pilotprojekt för hur cirkulära processer praktiskt kan implementeras.

  ”Vår logga är grön, så vi vill att våra lokaler och allt i dem ska signalera det vi står för. Avfall är idag något väldigt roligt och utvecklande att jobba med. Förr var återbruk något smutsigt, idag har cirkulär ekonomi gett vår bransch en rättfärdig värdighet. Vi jobbar med att avfall inte ska finnas, det ska cirkulera. Hela vår arbetsplats är ett bevis på att det fungerar!”       Hanna Allemyr, June Avfall och Miljö

  Utifrån det initiala gestaltningskonceptet kunde befintliga lager inventeras och återbruksaktörer kontaktas för att hitta lämpliga produkter som stämde överens med den övergripande gestaltningen. Återbrukade möbler och belysningsarmaturer införskaffades där vissa produkter genomgick en rekonditionering, exempelvis lackering eller tapetsering, för att kunna matcha behoven och kravspecifikationen. Den största delen av kontorsmiljön har skapats från återbrukade resurser. Vissa delar, främst textilier och utemöbler, har dock behövt nyanskaffas, då kravspecifikationen inte kunde matchas med det som fanns tillgängligt.

  Det färdiga resultatet har gett June Avfall & Miljö ett nytt uttryck och en varumärkesstärkande profil. För inredningsavdelningen på KUB arkitekter är projektet en del av den långsiktiga strategin att arbeta hållbart och cirkulärt i alla projekt.

 • 14 januari, 2019 Kv Klocktornet Vinst!

  Vi är glada att Balder valde vårt förslag i det parallella uppdraget om Kvarteret Klocktornet i Kungälv. Projektet ligger centralt i Kungälv och innehåller bostäder och lokaler. Nu startar programarbetet.

 • 20 december, 2018 GOD JUL

  På KUB arkitekter väljer vi att, tillsammans med stadsmissionen, bidra till ett ännu mer humant och mjukt klimat här i vår hemstad. Vår julgåva bidrar enligt traditionen till att hjälpa barnfamiljer i Göteborg med julklappar, mat och vinterkläder. Detta blir samtidigt ett tack för det fantastiska arbete för människor i utsatta situationer som stadsmissionen gör, året om. Med det vill vi även önska dig och de dina en riktigt skön och vilsam jul, samt ett gott nytt år! / Vännerna på KUB.

 • 10 december, 2018 Knytkalas SKANSTORGET

  Knytkalas gick vidare till final i markanvisningstävlingen om Skanstorget.

  Vi tackar HSB, Stena Fastigheter, ICA Fastigheter, Parkeringsbolaget och Mareld landskap för ett bra samarbete och alla göteborgare som röstade på vårt förslag.

   

 • 22 november, 2018 Piren² Nominerad till ”årets bästa byggnad”

  Per och Alma Olssons fond har nominerat Piren² till årets bästa byggnad.

   

  Alla nominerade

  Mer om projektet

   

 • 15 oktober, 2018 Jobba hos oss?

  Vi söker engagerade öppna arkitekter och ingenjörer med några års erfarenhet och Revit kunnande. Maila ansökan med CV och portfolio till karlaxel@kub-arkitekter.se

  Arkitektur ur samarbeten med högt i tak.

   

  Arbetsglädje som varat i över 50 år

  Arkitektkontoret som inspirerar studenterna

   

 • 12 juni, 2018 Strömshuset

  För att attrahera en ny hyresgäst i den gamla kontorslokalen i Strömshuset i Göteborg, tog Vasakronan och KUB Arkitekter fram en ny gestaltning. Trots att den nya hyresgästen var okänd, kunde de två aktörerna, i ett nära samarbete, skapa en välanpassad lösning.
  – Vi är experter på våra kunders behov och valde därför ut en partner som varit mycket lyhörd och som tillsammans med oss, gestaltade ett nytt liv i lokalen, säger Eva Jakobsson, Fastighetschef på Vasakronan Göteborg.

  KUB Arkitekter såg stor potential i kontorslokalen i det anrika Strömshuset. Genom att föreslå ett nytt koncept för Vasakronan kunde de utveckla lokalen och skapa ett utrymme för ett företag som både vill värna om sina medarbetare och samtidigt välkomna sina kunder.
  – I princip skall det bara vara att sätta upp sin logotyp i den nya lokalen och ändå skulle allt vara unikt för den nya hyresgästen. Ofta ser inte hyresgästen lokalens fulla potential. Därför räcker det inte att bara att erbjuda ett tomt vitt skal. Vi vill erbjuda en nästintill färdig lösning där man tagit hand om detaljer, arbetat med en flexibel planlösning, skapat en originell attraktiv identitet som synliggör lokalens fulla potential. Det ställdes höga krav på vår kreativitet eftersom vi inte visste vem slutkunden var, men tack vare förtroendet från Vasakronan lyckades vi skapa en lokal som attraherade hyresgästen. Vi tror att detta är ett arbetssätt som kommer bli allt vanligare mellan fastighetsägare och arkitekter och som kommer att eftersökas av hyresgäster, säger Ulf Linder på KUB Arkitekter.

  Kaxigt resultat med lång livslängd
  Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med lång erfarenhet och stor kunskap om vad kunderna vill ha när de letar efter kontorslösningar. Därför gör man ibland förtida lokalanpassningar. De baseras på en noggrann analys och anpassning mot potentiella kunder. I ett nära samarbete med KUB Arkitekter togs ramverket för teknik, lokalutformning och färgsättning fram.
  – Tillsammans har vi följts åt genom processen, som tidvis varit komplex. Dels eftersom byggnationen skedde i innerstaden men också för att lokalen ska leva en lång tid. Resultatet blev ett kaxigt kontor som kommer att kunna leva länge. KUB Arkitekter har varit lyhörda inför briefen de fått av oss. Det är viktigt att arkitekten är med på snabba förändringar och det upplever vi att de har de varit. Vi har lång erfarenhet av branschen och är bekväma med vår egen kompetens. Vi har dessutom arbetat med KUB tidigare. Tillsammans kunde vi skapa en optimal lösning för vår nya kund, säger Eva Jakobsson på Vasakronan, Göteborg.

  Resultatet ledde till att Vasakronan snabbt efter färdigställande hyrde ut lokalen. Den förtida lokalanpassningen i Strömshuset är ett av flera goda exempel på hur viktigt det är att våga visualisera och genomföra en ombyggnad med höga krav på gestaltning trots att kundens identitet är okänd.

 • 3 april, 2018 KUB välkomnar Amanda och Margareta

  KUB växer med två nya medarbetare:

  Amanda Paulsson är nyutexaminerad arkitekt från LTH. Hon har tidigare gjort praktik på KUB och vi är mycket glada att hon valt att komma tillbaka efter studierna.

  Margareta Jonsson är arkitekt SAR/MSA och tillgänglighetssakkunnig. Maggan driver sedan 1995 företaget Ritbyrån och har ett kompletterande år inredningsarkitektur i sin examen.

  Ni är mycket välkomna!

   

 • 26 mars, 2018 Arbetsglädje i över 50 år

  Lars-Bertil Andreasson har varit yrkesverksam som byggnadsingenjör i över 50 år och han har jobbat på KUB Arkitekter de senaste 15 åren. Han utbildade sig till byggnadsingenjör på Göteborgs Stads Tekniska Skola och som 20-åring kom han i kontakt med branschen för första gången. Idag är han 71 år och har gått i pension inte mindre än tre gånger.

  År 2003 började Lars-Bertil Andreasson arbeta på KUB Arkitekter. Han har under sina 15 år på KUB fått vara med på en företagsresa där kontoret har växt från sex medarbetare till närmare 30 stycken. Under årens lopp har han arbetat med otaliga projekt både i Göteborg och runt om i Sverige. Tillsammans med sina kollegor har han skapat många fina minnen. Uppbyggnadsfasen av företaget var en spännande tid. Om hösten brukade kontoret åka på studieresor till bland annat Berlin, Holland, Österrike, New York, Madrid och Bilbao.

  – På resorna umgicks vi och hämtade inspiration till våra kommande projekt hemma i Göteborg. Jag minns också särskilt väl när vi vann Kasper Sahlin-priset för arkitekturen av Ryaverkets skivfilterbyggnad i Göteborg reningsverk 2010, säger Lars-Bertil Andreasson.

  Den sociala gemenskapen på kontoret är något som Lars-Bertil har uppskattat under årens lopp. KUB Arkitekter är ett kontor med högt i tak och en öppen dialog där man arbetar nära varandra i projekten. Att ha nära kollegor att jobba tillsammans med är enligt Lars-Bertil en viktig förutsättning för att utvecklas som person och på det professionella planet.

  – Att jag har trivts så bra under åren är mycket tack vare den fungerande ledningen med Karl-Axel Johannesson i spetsen. Varje måndag går vi igenom våra pågående arbeten och dricker kaffe tillsammans. Tack vare det har vi kommit varandra nära vilket vi också gör i de olika projekten eftersom vi jobbar mycket intensivt och tätt tillsammans, säger Lars-Bertil Andreasson.

  Motivationen som aldrig tryter

  Lars-Bertil intresserar sig mycket för detaljer. Samtidigt menar han att KUBs yrkesbredd och variation av projekt är något som har bidragit till att han stannat så länge på företaget.

  – Jag har alltid tyckt om att rita detaljer både invändigt och utvändigt. Den typen av jobb gör att man kan se helheten på huset man arbetar med. Att vi sedan blir tilldelade olika typer av projekt, både stora och små har gjort att vi alltid har något nytt på vårt bord. Det är viktigt med variation för att hålla motivationen uppe, säger Lars-Bertil Andreasson.

  Och motivationen saknas inte hos Lars-Bertil som nu är 71 år. Förutom att han har cyklat cirka två mil tur och retur mellan hemmet och kontoret i över 15 års tid så har han försökt att trappa ner arbetet och gå i pension inte mindre än tre gånger under de sex senaste åren.

  – Jag trappade ner arbetet till tre dagar i veckan när jag var 65 år. Efter det har jag tänkt att gå i pension två gånger till. Min avtackning fick jag när jag hade fyllt 67 år. Det var en storslagen, minnesrik fest på Bröttöfyr i Göteborgs skärgård, dock mitt under ett pågående projekt så då kunde jag ju inte sluta.

   Nu är det dock dags för Lars-Bertil att göra annat. Han ser fram emot att njuta av pensionens dagar, trots att han redan saknar sina kollegor.

  – Jag saknar arbetskamraterna och mina cykelturer till jobbet. Det var min egen tid att samla kraft och rensa huvudet innan jobbet varje morgon. Men nu har jag tid att åka och se på allt vi designat genom åren, det är en mäktig känsla, avslutar Lars-Bertil Andreasson.

  Länk till artikel i Svensk Byggtidning