ÖRGRYTE TORP

KUB har på uppdrag av NCC Boende utformat fyra radhus vid Delsjöns naturområde.

Flerbostadshusen är två hus i park. Husen har ingen baksida eller gård, utan två tydligt gestaltade huvudfasader. Entrefasaden i öster är stram och mer sluten än västfasaden. Fasaden består av ett vackert grått tegel med tegelytor ömsom stående och ömsom liggande, som en väv. Entréerna och trapphusen är tydligt synliga, med stora glasytor och ett vackert färgat glas i höstens trädfärger. Vi har lutat taken i husens längdriktning så att det följer terrängen, uppifrån skogen ner mot Örgryte. Det skapar en riktning och bryter ner skalan.

Lägenheterna är rymliga med sovrummen i huvudsak orienterade mot öster och umgängesytorna mot väster. Balkongerna är delvis indragna i fasaden genom att glaspartierna bildar ett veck i zickzac. Det blir ett burspråk som fördubblar känslan av utblickar och balkongen får en skyddad möblerbar yta. Väggytan innanför balkongen är i trä istället för tegel, ett mjukare och varmare material där man uppehåller sig. Balkongräckena av glas har ett tryck som trapphusen, i höstfärger. Några av de översta lägenheterna får dessutom en fantastisk takterrass i söder och väster, där man upplever att man bor i trädkronorna, ett modernt boende centralt men i naturen.

Fakta

Dela