BJÖRKÖ SKOLA

Hösten 2018 utlyste Öckerö Kommun en tävling för entreprenörer/förvaltare där förslagen skulle redovisa en ny F-6 skola på Björkö av kommunen att hyra som var satt till en önskad hyreskostnad. Den nya skolan skulle placeras på tomten för den befintliga skolan och önskemålet var att nybyggnaden skulle planeras så att den befintliga skolan skulle fungera som vanligt under byggtiden. Skolan skulle till en början utformas för ca 220 elever för att i framtiden inrymma ca 300 elever.

Skanska Sverige anlitade KUB arkitekter tillsammans med arkitekt Anna Törnquist för att ta fram ett förslag som skulle ge kommunen en framtidsinriktad och yteffektiv skola. Björkö Skola skulle hushålla med resurserna på så sätt att kommunen inte skulle bygga än vad man faktiskt behöver!

 Skolan utformades som en vinkelbyggnad i två plan med ett mindre centralt placerat våningsplan, plan 3, där byggnadens fläktrum och annan teknik finns placerad.

Byggnadens svagt lutande sadeltak har solpaneler mot söder och mot norr beläggning av sedum. På avstånd är tanken att taket med sina solpaneler och sedumytor skall ge Björkö Skola en egen och tydlig siluett. Samtidigt som skolan i sin höjd och övrigt materialval tydligt anpassar sig den omgivande traditionen. Innanför huvudentrén möts man av det viktiga och centrala Kunskapstorget där en större trappa med gradänger placeras. Gradängtrappan tar upp höjdskillnaden mellan de två delarna av det höga, ljusa rummet. Den breda trappan ger med sin placering och utformning bra möjligheter för pedagogisk verksamhet och social samling.

Pedagogiskt utformades skolan med fyra arbetslagsarenor där arbetslagets barn och vuxna har sin hemvist. En grundläggande tanke var att arbetslagen fritt skulle disponera tid och lokaler i arenan så att de kunde göra flexibla individ- och aktivitetsanpassade gruppindelningar. Björkö Skola utformades i förslaget med lärmiljöer såväl inomhus som ute under bar himmel. Nästan all befintlig grönska togs tillvara och platsen för den befintliga skolbyggnaden förädlas till en lummig del av skolgården.

 

 

 

Fakta

Dela