Brattebergsskolan, Öckerö

I ett samverkansprojekt med Öckerö Kommun, Öckerö Bostads AB och NCC har KUB arkitekter bedrivit programarbete för en ny byggnad på Brattebergsområdet som ska ersätta den befintliga huvudbyggnaden från 1967.

Brattebergsskolan hyser idag årskurs 7-9 för hela den kommunala skolan i Öckerö Kommun. Genom om-, till- och nybyggnad vill kommunen skapa två Förskola/F-9-skolor varav Brattebergsskolan blir den ena. Den nya byggnaden kommer därmed byggas för barn i åldrarna 1-16 år.

Hållbarhet har varit ett av ledorden i arbetet och ambitionen är att nybyggnaden skall klassas som Miljöbyggnad silver.

Bratteberg är en av de högsta höjderna på Öckerö och skoltomten ligger i dess sydsluttning. Det befintliga souterränghuset med kringbyggd gård ersätts med en byggnad vars båda flyglar trappar uppför berget och tar mark på tre nivåer. Ett sadeltak med åsar tvärs flyglarna binder ihop byggnadskropparna. De långa taklutningarna och fasadernas träpanel knyter an till den befintliga matsalsbyggnaden som tillsammans med nybyggnaden ramar in stora skolgården.

Nybyggnaden omfamnar sydsluttningen och skapar där en skyddad innergård för de yngsta att leka på. Innergården är skolans vårdträdgård kring vilken man orienterar sig när man rör sig i byggnaden. Nedanför berget från stora skolgården ligger huvudentrén i skolans bottenplan. Här välkomnas man av elevkaféet och hemkunskapens avsmakningsbord. Verkstäder för bild, textil- trä- och metallslöjd vetter mot stora skolgården och visas upp längs bottenplanets huvudstråk. I entréns förlängning ligger salar för musik och scenkonst. Trappan som följer innergårdens trappa uppför terrängen leder till hemvister för årskurs 4-9 på mellan- och övervåning. Förskolan ligger i norra flygelns mellanvåning med direkt entré från innergården. Årskurs F-3 ligger en våning upp med loftgångsentré från lekområdet i nordväst.

Fakta

Dela