BRF Bjelkes

I hjärtat av Vårgårda har vi, tillsammans med Rydlers Bygg, skapat ett modernt och stadsmässigt kvarter som tillgodoser många olika bostadsbehov.

Byggnaderna är placerade utmed gaturummet och dess fasader och stomme av betong skärmar effektivt lägenheterna och den kringbyggda gården mot omgivande ljud. Vi har jobbat med att bryta upp kvarteret i flera huskroppar med olika volym och uttryck. Betongen gjuts mot olika formar för att skapa struktur, ett varierat och omhändertaget uttryck som står fint mot balkongräckenas röda toner och planteringarnas roströda cortenkant.

I anslutning till sin bostad kan man vara både ensam och tillsammans med andra. Merparten av lägenheterna har genomgående planlösningar vilket ger ljus och utblickar åt flera håll. Sovrummen vänder sig mot den lite lugnare gårdssidan, bort från räls och gator, medan kök och/eller vardagsrum vänder sig mot småstadens liv. I anslutning till dessa rum finns en generös avskild balkong där man kan vara helt för sig själv. Entrévåningen är upphöjd från gatan så att man undgår direkt insyn.

De flesta lägenheter har sin entré mot en gemensam balkong. Den vänder sig mot gården som kopplar an till Bjelkes gamla handelsträdgård med syrenberså, grillplats, odling och gott om utrymme för umgänge och gemensamma aktiviteter.

Med lägenhetsstorlekar från ett rum och kök på 33m² till 5 rum och kök på 107m² och med olika planlösningsalternativ i både de minsta och de största lägenheterna är ambitionen att möta varierande önskemål och göra det möjligt att bo kvar då behoven förändras.

Vi tycker detta projekt känns som ett spännande inslag i Vårgårda. Med bearbetade detaljer och en omsorg kring närmiljön och gårdens grönska hoppas vi kunna bidra till den gröna småstaden.

Fakta

Dela