BRF Kronolotsen, Uddevalla

I centrala Uddevalla har KUB arkitekter ritat nyproduktion av bostäder för HSB. Projektet omfattar 45 lägenheter och ett äldreboende fördelade på tre huskroppar. KUB har utformat kvarteret i detaljplanearbetet och ritat husen. Byggnaderna grupperar sig kring två gårdsrum som öppnar sig mot söder.

I första etappen har HSB byggt lägenheter i två av byggnaderna. Alla lägenheter är genomgående och många har fönster i tre vädersträck, några i alla fyra vädersträck. Fasaderna utförs i betong med en bearbetning av elementens ytor. KUB har också utformat ett designprogram för lägenheterna. Genomarbetade designlinjer och kulörprogram hjälper bostadsrättsköparen att utforma den egna lägenheten.

I en andra etapp byggs äldreboendet Rud och Kagg, även detta utformat av KUB arkitekter.

Fakta

Dela