BRF Nidingen

Den nya stadsdelen Kolla Parkstad är det största utbyggnadsprojektet i Kungsbackas historia. Här utvecklas en ny stadsdel med 1100 nya bostäder, skolor, förskolor och andra verksamheter. Fyra byggherrar samverkar i utbyggnaden.

Bostäderna består av en blandning av flerbostadshus i upp till 4 våningar och radhus. KUB arkitekter ritar bostäder i Kolla Parkstad på uppdrag av Veidekke.

Veidekkes första kvarter består av både radhus och flerbostadshus. Första etappen är ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Arkitekturen är ett försök att vara stram, enkel och lekfull på samma gång. Ett randigt plåttak med stora utskurna takterrasser tvärs huskroppen skapar en karaktärsfull byggnadsvolym. Entréerna är genomgående och trapphusen är uppglasade mot gatan.

Lägenheterna präglas av öppna rumssamband i umgängesdelarna, men där matlagning, matplats och vardagsrumsdel utgör tydliga rumsligheter. Sovrumsdelarna är huvudsakligen placerade mot norr och umgängesdelarna mot söder.

Fakta

Dela