Datavägen, Sisjön

KUB fick 2006 i uppdrag att rita om en kommersiell fastighet i Sisjöns industriområde av Sigillet Fastighets AB.

Byggnaden skulle genomgå en total omgestaltning både invändigt och utvändigtmen med bibehållen stomme. Lokalen, som tidigare använts för elektronikförsäljning, ritades i en första etapp till en fjärdedel om till friskvårdslokal. 2011 gjordes en total ombyggnation omfattande hela fasaden och en ny entrésituation. Då ritades även resterande ytor om för Barnens hus i två plan.

KUB arkitekter ville förändra byggnaden med ett enkelt formspråk. En renodlad låda med manifesterad entré i form av fristående glasskärm i husets hörn. Tanken var att skapa en modern portal som möter kunderna och utmärker sig bland övriga fastigheter i området.

Barnens hus-butiken invigdes 25 augusti 2011.

Fakta

Dela