Piren², Lindholmsallén

KUB arkitekter har på uppdrag av Skanska Fastigheter Göteborg planerat ett nytt kontorshus på Lindholmen i Göteborg. Projektet är nu, hösten 2015, under projektering.

Tomtens placering i korsningen mellan Lindholmsallén och Lindholmspiren ger kontorsbyggnaden, kallad ”Piren²”, ett tydligt och väl annonserat läge på Lindholmen. Byggnaden blir med sin utstickande nordliga front ett riktmärke utefter Lindholmsallén och märker ut den viktiga infarten till Lindholmspiren. Kontorshuset är tänkt att synas och blir en självklar riktpunkt för besökande och förbipasserande.

Kontorshuset är i åtta våningar. Översta våningen är indragen med en terrass mot väster.

Byggnaden är rektangulär med ganska knubbig volym, utformad med rundade hörn för att möta det närliggande hotellets rundningar. Ett snedställt, utdraget fasadliv skapar ett karaktäristiskt torn-likt utseende i det viktiga läget mot Lindholmsallén.

Fasadmaterialet är valt ur den traditionella tegelarkitekturen i de omgivande gamla varvsbyggnaderna, men omformat i en modernare tolkning. Tegel är ett tidlöst material som är lika mycket återblickande som nyskapande. Det åldras vackert och rätt utformat ger det byggnader ett värdigt och bestående uttryck. “Piren²” är tänkt att byggas med prefabricerade tegel/betongelement där tegelfasaden är melerad i mörkrött och brunt, kompletterat med ljusgula/ljusa nyanser. Teglet har hårdbrända ytor som gör fasaden fläckvis reflekterande. Dagsljus, släpljus i skymningen och artificiell belysning skapar med reflektioner en föränderlig och spännande fasad över dygnet.

Fakta

Dela