Fastighetskontoret, Göteborgs stad

Göteborgs Stads Fastighetskontor har sedan slutet på 60-talet haft sin verksamhet koncentrerad till tre kvarter i Västra Nordstaden, Göteborg. Byggnaderna i kvarteret  har invändigt knutits samman med halvtrappor och slingrande korridorer till en stor kontorsarbetsplats. De olika avdelningarna ligger utspridda på fem våningsplan i kvarteret och som besökare är det  svårt att orientera sig i komplexet. Tillgängligheten till byggnaden uppfyller inte heller de krav som man ställer på en offentlig byggnad idag. KUB arkitekter fick därför våren 2006 i uppdrag att  ta fram förslag på det framtida kontoret.

Projekteringen av de nya lokalerna pågick parallellt med byggarbetena. Entreprenaden tog ca 2 år och det sista som gjordes klart var Fastighetskontorets nya huvudentré mot Postgatan. Den inrymmer reception, konferens- och styrelserum samt utställningslokaler.

Fakta

Dela