Företaget

Vision:

“KUB arkitekter skall vara en attraktiv leverantör med hög arkitektonisk ambitionsnivå utifrån ett humanistiskt synsätt samt uppfattas som ett av marknadens mest attraktiva alternativ för både kunder och anställda.”

KUB arkitekter

KUB arkitekter är ett arkitektkontor i Göteborg som startade 2001. För närvarande är vi 28 personer med stor samlad erfarenhet av olika typer av arkitektarbete. Vi arbetar med planering och gestaltning, från stadsplanering till husbyggnad och inredning. KUB arkitekter har uppdrag över hela Sverige med en koncentration till Västsverige.

Vår syn på arkitektur

KUB arkitekter söker enkla principlösningar. För att uppnå det enkla måste man undersöka. Undersökningen startar alltid med platsen – vår utgångspunkt och främsta inspiration. Varje bygge måste ta näring av den omgivande miljön. KUB arkitekter strävar mot en tydlig arkitektur och en god helhetsekonomi. Vi vill bidra till ett resurssnålt samhälle och gestalta byggnader och miljöer som står sig över tiden. I uppdragen arbetar vi utifrån ett humanistiskt synsätt och en omsorg om helhet och detaljer.

Våra värderingar – professionalism, engagemang och lyhördhet

Med professionalism vill vi möta våra kunder och utveckla och skapa god arkitektur. Våra medarbetare har stort engagemang i uppdragen och stor kunskap om byggprocessen.

Vi är lyhörda mot våra kunder och utvecklar projektet i dialog med beställaren.

 

 

 

 

Dela