Kronologi

Fyrväpplingen, Göteborg, 2014-2015
Nybyggnad flerbostadshus

Ängshusen, Örgryte Torp, Göteborg, 2014-2016
Nybyggnad flerbostadshus

Hedenskolan, Öckerö, 2013-
Nybyggnad skolbyggnad

Brattebergsskolan, Öckerö, 2013-
Nybyggnad skolbyggnad

Projekt Humanisten, Göteborg, 2013-
Tillbyggnad utbildningslokaler

Kabelverket Älvsjö, Stockholm, 2013-
Planering/Nybyggnad bostadsområde/flerbostadshus

Chalmers Samhällsbyggnad, Göteborg 2013-2014
Ombyggnad utbildningslokaler

Kastellet II, Kungälv, 2013-2014
Nybyggnad flerbostadshus

Swedish Match Lab, Göteborg, 2012-2013
Ombyggnad kontor/industri

Södertulls äldreboende, Uddevalla, 2012-2013
Äldreboende

Norra Ågatan 40, Mölndal, 2012-2013
Ombyggnad handel

Tekniskt gymnasium, Lindholmen, Göteborg, 2012
Parallellt uppdrag

Holiday Resort, Gambia, 2012
Planering

Kv. Kannan, Linköping, 2011
Ombyggnad bostadskvarter

BRF Nidingen, Kolla Parkstad, Kungsbacka, 2010-2014
Nybyggnad bostadskvarter

Fotö skola, Fotö Göteborg, 2009-2012
Utbildning

Gruppboende, Persiljegatan, Angered, 2009-2011
Vård och omsorg

Gruppboende Lilla Ingebäcksvägen, Göteborg, 2009-2011
Vård och omsorg

Kongahälla, Kungälv, 2009-
Planering

BRF Alfa, Gibraltargatan, Göteborg, 2008-2013
Flerbostadshus

P-hus, Lövgärdet, Göteborg, 2008-2009
Ombyggnad

Kv. Agraffen, parallellt uppdrag, Linköping, 2008
Parallellt uppdrag

Seniorbostäder, Åsa, 2008
Planering

Trygghetsboende, kv. Afzeliiskolan Alingsås, 2008
Markanvisningstävling

JM Showroom, Göteborg, 2008
Showroom för JM

Lilla Torget, Göteborg, 2008-
Ombyggnad från kontor till bostäder

Småhus, Ytterby, 2008
Parallellt uppdrag

Flerbostadshus, Kungälv, 2008
Parallellt uppdrag

Hönekulla By, Mölnlycke, 2008
Parallellt uppdrag

Stora Torp, Göteborg, 2008
Parallellt uppdrag

Kv. Tennet, Göteborg, 2008-2013
Nybyggnation kontor

Skatteverket, Hvitfeltsgatan Göteborg, 2008-2010
Förslag

Restaurang Ottomania, Aschebergsatan Göteborg, 2007-2011
Handelslokal

Norra Liden, Göteborg, 2007-2008
Ombyggnad flerbostadshus

Kvibergsstaden, Göteborg, 2007-
Flerbostadshus

Fiskebäck, Göteborg, 2007-
Flerbostadshus

Kontorshus, Södra Hamngatan 47, Göteborg, 2007
Parallellt uppdrag

Bostäder Slottsberget, Göteborg, 2007-
Parallellt uppdrag

Eklandagatan, Göteborg, 2007
Parallellt uppdrag

Konferens- och utbildningscentra, Ringhals 2007
Kontorshus

Gymnasieskola, Lilla Badhusgatan Göteborg, 2007
Utbildningslokaler

Barnens Hus, Sisjön Göteborg, 2006-2011
Ombyggnad Handel

Skivfilteranläggning, Ryaverket, Göteborg 2005-2010
Industri

Försörjningsbyggnad ED, Göteborg 2006-2009
Industri

Kv. Kapellan, Skellefteå, 2006-
Planeri

Mejeri, Dalsland, 2006-
Mejeri

Tuve Bilhall, Göteborg, 2006-
Nybyggnation av bilhall

Fastighetskontoret, Postagatan Göteborg, 2006-2009
Kontorsombyggnad

Seniorbostäder, Landerigatan Göteborg, 2005-2012
Flerbostadshus

Gustavsborg, Karlshamn, 2005-2007
Om och tillbyggnation av äldreboende

JM visningsbod, Göteborg, 2005-2006
Visningsbod

FT-anläggning, Ryaverket, Göteborg, 2005-2008
Slambyggnad

Bergkälla äldreboende, Sollentuna, 2005-2010
Äldreboende

Kv. Kronolotsen, Uddevalla, 2004-2012
Flerbostadshus

Ergona, Göteborg, 2004-2005
Kontorsombyggnation

Kv. Motorn, Skövde, 2004-2006
Flerbostadshus

Mölnlycke Health Care huvudkontor, Göteborg, 2004-2006
Kontorsombyggnation

Turionhuset, Göteborg, 2004-2006
Kontorsombyggnation

Svartedalens äldreboende, Göteborg, 2004-
Utredning av om och tillbyggnation

Hvitfeldtsgatan, Göteborg, 2004
Kontorsombyggnation

Swedish Match Distributionscentral, Göteborg, 2004
Ombyggnation av snuslager

Utlandia förskola, Göteborg, 2003
Ombyggnation av kontor till bostäder och förskola

Kaggeledsgatans äldreboende, Göteborg, 2003-2012
Utredning av nybyggnation

Fiskebäck, Göteborg, 2003
Flerbostadshus

Öckerö Kommunhus, Öckerö, 2003-2006
Nybyggnation av kontorshus

Polstjärnegatan, Göteborg, 2003
Kontorsombyggnation

Ombyggnad Landvetter Flygfrakt, Landvetter, 2003-2009
Kontor

Lövgärdet, Göteborg, 2002-2005
Program för ombyggnation av bostadshus och centrum

Amhult, Torslanda, Göteborg, 2002-2006
Flerbostadshus

Sjöallén, Kungsbacka, 2002-2005
Flerbostadshus

Lillhagsparken, Göteborg, 2002-
Ombyggnationer och gestaltningsprogram

Glöstorpshöjden, Göteborg, 2002-2006
Nybyggnation av äldreboende

Ernst Roséns huvudkontor, Göteborg, 2002
Kontorsinredning

PS2 produktionsanläggning, Kungälv, 2001-2010
Industri

Bostadsprojekt, Sannegårdshamnen, Göteborg, 2001
Parallellt uppdrag

Byfogdegatan, Göteborg, 2001-2002
Psykologimottagning

Godhemsberget, Göteborg, 2001-2004
Flerbostadshus

Dela