Kvalitet

Kvalitetspolicy:

KUB ska vara ett framstående arkitektkontor inom kvalitets- och miljöområdet.

KUB ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

Konkret innebär policyn:

  • att ansvar för kvaliteten i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och ligger i nivå med det som kunden efterfrågar.
  • att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.
  • att systematisk egenkontroll och förbättring sker.

Dela