Vår metod för att skapa god arkitektur


1

Spetsa öronen

Vi vill att alla ska vara nöjda när projektet står klart. Men det kan vi aldrig uppnå om vi startar  projektet med att enbart prata om våra synpunkter, vad vi vill skapa för arkitektur och att vi minsann är minst världsbäst på det mesta. Framgång för projektet kan bara nås om vi använder öronen – och spetsar dem ordentligt.


Ordning!

En kreativ process mår lika bra av ordning och struktur som vilken matematikmagister som helst. Ordning är faktiskt en av de viktigaste variablerna för projektets framgång. För utan ordning och reda får inte kreativiteten sin tydliga spelplan. Därför ser vi det lika viktigt att vi tillför ordning  till processen som genomtänkta skisser och koncept.


Stänga dörren

När det blivit dags för att rita och skissa gör vi det på vår kammare. Vi älskar dig fortfarande, vår kära kund, men just i den kreativa fasen håller vi oss instängda och fokuserade. Som uppdragsgivare kan du då koncentrera dig på andra saker och låta oss våndas. Så ses vi på nästa avstämningsmöte!


Feedback? Ja, tack!

Efter att vi skissat och ritat, vridit och vänt är det perfekt med en avstämning. För att driva projektet  vidare, och göra det så bra som möjligt, behöver vi dina synpunkter på det vi gjort. För vi tycker att all feedback driver projektet framåt – även om du mot förmodan skulle tycka #!%@#%!


Sikta högt

Ambition är viktigt för oss – och vi ställer stora krav på vårt eget arbete. Minst fem dagar i veckan strävar vi efter att projekt ska bli hundraprocentiga, processer knappt märkas och att våra uppdragsgivare ska vara fortsatt nöjda. För när vi använder vår kompetens och mixar den med vår ambition – då är ingenting omöjligt.


Var snäll mot mamma!

Oavsett vad vi försöker skapa så visar vi alltid omtanke för Moder Jord – vi har ju bara henne! Därför finns hon alltid med i processen, på möten och i kreationen. Givetvis följer vi alltid miljölag-stiftning och övriga krav – och producerar tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt. Både på kort och lång sikt.

Dela