Fotö skola

Utöver projektering av om- och tillbyggnad på Fotö skola har även en omfattande inredningsprojektering genomförts. Förslaget från KUB reviderar och effektiviserar den gamla byggnadens ytor och inkluderar outnyttjad area. En ny entré i markplan ger byggnaden god tillgänglighet och en ny trappa med hiss möjliggör att källarvåningen kan utnyttjas för verksamheten. Korridorerna får ett bättre utnyttjande och blir funktionsytor med fast inredning för arbetsplatser och utställning, istället för ren kommunikation.

Kulörer används som ett tydligt element för att skapa karaktär i lokalerna och särskilja funktioner från varandra. I korridorerna skapas färgrum som bryter den tidigare monotonin och skapar identitet och tillhörighet åt de olika hemvisterna. Den lösa inredningen består dels av nya, dels av renoverade befintliga möbler vars färgkombinationer kontrasterar mot den övriga miljön.

Fakta

Dela