FT-anläggning, GRYAAB

För  att förbättra arbetsmiljön i den befintliga Förtjockarhallen på Gryaab fick KUB i uppdrag att utforma och projektera nya lokaler. Den befintliga hallen var mörk, dyster och hade dålig ventilation, vilket gjorde arbetsmiljön undermålig. Gamla processer ersattes med nya välventilerade förtjockarmaskiner och invändig miljö fick en rejäl uppfräschning. Taket sågades upp centralt i hallen. Där placerades en stor taklanternin som för ned ljus och rymd i lokalen. På de befintliga, cirkulära gravitationskamrarna projekterades nya utrymmen för maskiner och processer. Detta gjorde den invändiga miljön spännande med cirkulära väggar som tillsammans formade intressanta och ljusa mellanrum. Pigga accentkulörer har ställts mot de ljusa väggar/tak för att skapa  ett friskare intryck.

Fakta

Dela