Gamlestadens fabriker

KUB arkitekter har på uppdrag av Platzer Fastigheter Göteborg planerat ett nytt kontorshus, livsmedelsbutik och parkeringsanläggning på en tomt i Gamlestadens Fabriker, Göteborg. Projektet som var ett parallellt uppdrag med två andra arkitektkontor pågick under hösten 2018. KUB:s uppdrag var att utreda tomten direkt man möter i Gamlestaden efter tunneln under Västra Stambanan.Tomtens placering nordväst rondellen i korsningen mellan Ånäsvägen och Gamlestadsvägen ger byggnaderna ett tydligt och väl annonserat läge. På grund av risk för explosioner på stambanan så måste, enligt gällande detaljplan, ett parkeringshus och livsmedelshall placeras som skydd mellan stambana och kontorshus.

Projektet är tänkt att synas och bli en självklar riktpunkt för besökande och förbipasserande. Kontorshuset är i sju våningar medan garage med livsmedelshall är utformade i fyra våningar. Översta våningen på kontorshuset, med restaurant i väster, har en indragen stor terrass med utsikt över den livfulla omgivningen. Samtliga ingående byggnader är utförda med rundade hörn och i tegel. Fasadmaterialet är valt utifrån tegelarkitekturen i de omgivande gamla industribyggnaderna men omformat i en modernare tolkning. Runt byggnaden planteras grönska för trivsel och omhändertagande av dagvatten. I garaget placeras ladd-stationer för el-bilar som på översta p-våning drivs med pergolaliknande solenergipaneler.

Beställarens önskan är att de nya byggnaderna i området skall gestaltas så att det industriella arvet tydligt uppmärksammas. Gamlestadens Fabriker skall bli blandstad där liv och rörelse mellan husen skapar ett färgstarkt område som gör att stadsdelen sätts på kartan som ett centralt spännande kontorsområde. Här skall stort och litet mötas, gammalt och nytt vävas samman allt i en tillåtande blandning.

Platzer fastigheter, Gamlestaden

Fakta

Dela