Glöstorpshemmet

KUB arkitekter har på uppdrag av Lokalsekretariatet utfört programhandlingar, detaljplanearbete samt projektering av 64 äldreboendelägenheter på en kuperad tomt vid Tuve Torg, Göteborg. Glöstorpshöjden är i huvudsak en  byggnad i tre våningsplan där de två översta våningarna innehåller

Lägenheter. I bottenvåningen inryms gemensamma utrymmen och ett stort tillagningskök. Placering och utformning av den nya byggnaden har skett med stor hänsyn och anpassning till den närliggande Glöstorpkyrkan samt stads och landskapsbilden. Byggnadens utvändiga gestaltningsprincip innebär att fasaderna bryts ned i kortare partier där öppenhet varierad med täta partier till synes minskar byggnadens totala längd. För att harmonisera med omgivande byggnader är fasadens täta delar utförda i slät puts.

Fakta

Dela