Gruppboende, Lilla Ingebäcksvägen

I februari 2009 fick KUB i uppdrag av Lokalsekretariatet Göteborgs Kommun att utforma och projektera ett gruppboende med 6 lägenheter. Tomten är belägen norr om Kärra centrum i ett bostadsområde bestående av en- och tvåvåningsbyggnader.

KUB:s förslag var att skapa en byggnad som inte signalerar institution. Den skulle väl smälta in i omgivningen och ha utseendet av en stor villa. Byggnaden formades som en tvåvåningsbyggnad med en liten kringbygg gård. Den kringbyggda entrégården är tänkt som naturligt samlingsplats med plats för olika aktiviteter för de boende. Interiört når man lägenheterna och gemensamhetsutrymmena via en dagsljusbelyst gallerigång i två plan. Lägenheterna, små tvåor, är på ca 42 m2 och utformade enligt SIS krav på förhöjd tillgänglighet. Samtliga lägenheter har uteplats eller balkong.

Fakta

Dela