Gruppboende, Persiljegatan

I Lövgärdet startade KUB, hösten 2009, planering och projektering av ett gruppboende med åtta lägenheter. Den långsmala tomten är belägen nära en större hållplats för lokaltrafiken.

Därför utformades gruppboendet med entréer mot öppen gallerigång vända mot hållplatsen. På så sätt hamnar respektive lägenhets sovrum och kök mot tyst sida. Lägenheterna är utformade med en långsmal planlösning och har olika lägenhetsstorlekar där samtliga lägenheter har balkonger eller uteplats. Byggnaden är i två plan och utformad med beklädnad av grå liggande träpanel.  Gallerigångar, balkonger samt andra detaljer och funktioner är färgsatta i kraftiga rödorange kulörer.

Lägenheterna, små ettor och tvåor, från ca 38m2 och uppåt, är utformade enligt SIS krav på förhöjd tillgänglighet.

Fakta

Dela