Gustavsborgs äldreboende

KUB arkitekter blev i årskiftet 2005/2006 ombedda att inventera Karlshams kommuns äldreboendebestånd. Förutsättningarna för projektet var att det skulle gå genomföra inom gällande detaljplan. Bostäderna skulle också utformas så att tillgänglighets- och arbetsmiljökrav uppfylldes.

Resultatet av detta blev att det befintliga Gustavsborgs äldreboende. I en första etapp byggdes till med 50 lägenheter. I en andra etapp byggs det befintliga äldreboendet om till 45 nya lägenheter, personalutrymmen, storkök och hemtjänst.

Fakta

Dela