Gymnasieskola, Stora Badhusgatan

KUB arkitekter fick i uppdrag av Wallenstam att arbeta med att utveckla fastigheten bestod den av 14 våningar i två sammanbyggda enheter. 2006 medverkade KUB vid en tredimensionell fastighetsbildning. De delar som vetter mot Stora Badhusgatan och Norra Liden utgör nu två skilda fastigheter.

I fastigheten mot Stora Badhusgatan har KUB ritat en ombyggnad från kontor till en gymnasieskola. Hyresgäst är Kitas gymnasium som i lokalerna har utbildning i naturvetenskapsprogrammet. Lokalerna innehåller klassrum, laboratoriesalar, uppehållsrum och expedition m.m. De sex våningsplanen är alla olika stora, och lokalerna ansluter mot berget. I uppehållsrum är bergväggen nu exponerad inne i lokalerna.

Fakta

Dela