Hedenskolan, Hönö

Hedenskolan på Hönö ska växa från en F-6 skola till att bli en F-9 skola, en modern skola som skall skapa en estetiskt inspirerande och kreativ miljö för lärande. I mellanrummet mellan befintlig och nybyggd skola skapas ett dubbelhögt entrérum som är visuellt öppet mot närliggande funktioner. Mellanrummet är en aktiv och kreativ yta som innehåller café, matsal, bibliotek, scen och skall fungera som ett kreativt nav, från vilket man lätt når övriga delar av skolan.

Projektet drivs som ett samverkansprojekt med Öckerö Kommun, Öckerö Bostads AB och NCC, där KUB arkitekter hittills bedrivit programarbete och tagit fram bygglovshandlingar för om- och tillbyggnaden. Detta arbete har inneburit tätt samarbete med möten, workshops i en inkluderande process med alla parter för att skapa en skola som ska svara upp mot de önskade målen. Arbetet fortskrider och skolan kommer att projekteras under våren 2015.

Hållbarhet har varit ett av ledorden i arbetet och ambitionen är att nybyggnaden skall klassas som Miljöbyggnad silver.

Fakta

Dela