Humanisten inflyttad och klar!

Akademiska Hus och Göteborgs Universitet utlyste ett parallellt uppdrag i samband med behovet av utbyggnad av den humanistiska fakulteten, i syfte att samla humanisterna under ett tak. Uppgiften bestod i att skapa en tillbyggnad till fakulteten där gammalt och nytt måste smältas samman. KUB arkitekters förslag stod som vinnare.

I den anrika Renströmsparken med sin näckrosdamm, anlagd till världsutställningen 1923, ligger Göteborgs Universitets humanistiska fakultet. En av projektets största utmaningar var att parken inte fick nyttjas för den planerade tillbyggnaden, en utmaning som blev än större när behovet av utbyggnationen växte från ca 7000 m2 till drygt 16000 m2. KUB arkitekters förslag placerade tillbyggnaden i sydligt tillbakadraget läge och lyckades på så vis respektera parkens historia och prakt. Uppe på kullen mot parken manifesterar en ny pampig entré den nya, samlade fakulteten. För att inte förlora sambandet mellan park och de centrala delarna av staden tvingades KUB till en unikt kreativ lösning för den gång- och cykelbana som går där tillbyggnaden planeras. Framtidens cyklister kan helt enkelt cykla igenom byggnaden då cykelbanan passerar rakt igenom huskroppen! Stora glaspartier från den nedre delen av foajén, ut mot cykel- och gångstråket för samman inne och ute till en för staden mycket levande, intressant och trygg genomfart.

Ett stort, magnifikt trapprum sträcker sig vidare från cykelbanans nedre nivå upp de fem våningsplanen mot väster där stora glasytor hämtar in eftermiddagssolen. Trapprummet möbleras upp med grupp- och samlingsrum av varierande storlek, och blir verksamhetens hjärta och tydliga samlingspunkt.

– Den nya humanistiska fakulteten är ett lika roligt som komplext projekt. Respekten för parkmiljön och de kringboende samt behoven av yta för universitet satte alla sina kravspecifikationer att tillgodose. Med det färskt i minne tycker vi att vi kan känna oss stolta över att i samverkan med Akademiska Hus, Göteborgs Universitet och NCC ha skapat en praktfull studiemiljö där sociala interaktioner föds naturligt, säger Per Eric Persson och Peter Schalin, ansvariga arkitekter på KUB.

Fakta

Dela