JM Showroom

På uppdrag av JM har KUB arkitekter ritat Sveriges första showroom för bostäder.  En butikslokal utefter gångstråket på Eriksbergsområdet har byggts om för att skapa en avslappnad och inspirerande miljö som skall tilltala alla sinnen.  Lokalen är tänkt att användas för att visa JM:s hela bostadsutbud i Göteborgsregionen.  Inredningen är flexibel och används för många olika typer av evenemang, föredrag, filmvisningar matkvällar mm.  Syftet med showroomet är också att stärka JM:s varumärke. Lokalen är indelad i olika delar med bland annat ett film- och relaxrum, en utställningsdel och mötesrum.  Hjärtat i lokalen är ett kök med en stor bardisk kring vilket kunderna kan samlas för

En espresso eller mingelmat.  En röd glasvägg delar av lokalen och fungerar som blickfång.  Inredningen är tänkt att inspirera och att visa kunderna nya möjligheter och trender inom material, form och färg.

Fakta

Dela