Kaggeledsgatans äldreboende

I maj 2003 fick KUB i uppdrag av Lokalsekretariatet Göteborgs Stad att ta fram förstudie, detaljplanehandlingar samt programhandlingar för ett äldreboende med hospice innehållande 98 lgh. Detta arbete färdigställdes sommaren 2009. Äldreboendet ligger i souterräng och inrymmer fyra våningsplan samt ett mindre källarplan. De tre översta planen är boendeplan och ger plats åt de 98 lägenheterna och entréplanet innehåller gemensamhetsutrymmen. Byggnadens utvändiga gestaltningsprincip utgår från den tredelade planformen och dess vinklade boendeenheter. En önskan har också varit att inte gruppera lägenheterna kring den vanligt använda,  instängda, mittkorridoren. Målet med utformningen av byggnaden har varit att försöka få bort känslan av institution och istället utforma en händelserik bostadsarkitektur i slänten upp mot berget.

Bygghandlingar upprättades av Lund & Valentin arkitekter.

Fakta

Dela