Kontorshus 5 Kv. Tennet II

KUB arkitekter har på uppdrag av Skanska Fastigheter Göteborg planerat och projekterat en utbyggnad av Skanskas kontorsbyggnad vid Kilsgatan, Gullbergsvass, Göteborg. Det befintliga kontoret byggs till med en ny kontorsbyggnad om ca 12500 m2  BTA, ovan mark. Denna nybyggnad placeras mot Kämpegatan.

Tanken är att de två kontorshusen i framtiden skall fungera som en enhet runt gemensamma ljusgårdar. Den befintliga öppna gården glasas över och ger plats åt reception, café, restaurant samt en större konferensanläggning. Restauranten placeras i byggnadens sydvästra hörn, i direkt kontakt med uteservering mot det nyplanerade torgrummet/platsen. Denna nya platsbildning utformas som ett välkommande entrétorg med växlighet, sittplatser och lätt tillgängliga parkeringsplatser.

Entréerna från de befintliga kontorshusen vänder sig mot denna plats. Ovan entrén reser sig fem kontorsplan som med sina ljusgårdar skapar förutsättningar för ljusa och luftiga lokaler. Varje våningsplan kan delas upp i 1-8 förhyrningar.

Fakta

Dela