Kv. Motorn, Skövde

På uppdrag av HSB gjorde KUB ett förslag för bostadsbebyggelse i en markanvisningstävling 2004. Förslaget har sedan legat till grund för detaljplan och gestaltning av byggnaderna i kvarteret.

Projektet omfattar drygt 140 lägenheter centralt i Skövde. Husen är uppbyggda av flera sammansatta volymer som grupperar sig kring dagsljusbelysta trapphus. Utformningen gör att byggnadskropparna bryts ner till mindre volymer som ger en intressant variation i skala. Alla lägenheter är genomgående och flertalet lägenheter har fönster i tre vädersträck. Fasaderna är av prefabricerad betong. Projektet är indelat i två delar en bostadsrätt och en del med hyresrätt.

Fakta

Dela