Kvarteret Tennet

I uppdraget Tennet II har KUB arkitekter levererat en komplett rumslig miljö för kunden. Utöver planering och projektering av byggnaden har även en projektering av fast och lös inredning varit en viktig del för att nå ett gott resultat med en enhetlig kontorsmiljö för hyresgäster och besökare.

Inredningsuppdraget omfattade förutom kontorsanpassningar i byggnaden även de allmänna och gemensamma delarna på entréplanet – konferensavdelning, loungeytor, reception, restaurang och kafé.

De stora ljusgårdarna har blivit ytor som skapar mervärde för hyresgästerna. Genom att addera funktioner som inte ingår i den normala kontorsstandarden har byggnaden fått lokaler med unik kvalitet som lockar folk att besöka huset, men framförallt får hyresgäster att stanna. Möbleringen fungerar för flexibla möten av alla typer eller som temporära arbetsplatser av olika slag, både i grupp eller enskilt.

Fakta

Dela