KVD

2019 fick KUB Arkitekter i uppdrag att utveckla ett inredningsförslag för nytt samlokaliserat kontor för företaget KVD som säljer nya och begagnade bilar. Kontoret är lokaliserat i Kv Tennet, Göteborg. Projektet utfördes initialt för Platzer AB. Från början har syftet varit att skapa en personlig arbetsmiljö anpassat till företagets behov och som även speglar dess identitet. Projektet har för KUB även fungerat som en språngbräda att vidare utveckla kontorets strategi att arbeta med hållbarhet och cirkularitet inom arkitektur och inredning.

Initialt utvecklades ett förslag för en gestaltning med material och kulörer som en kundanpassning av de befintliga lokalerna. Projektet har därefter vidarearbetats utifrån kundens önskemål med lös och fast inredning med stor grad av återbruk utifrån en stram ekonomisk ram där KUB stod för projektets kostnadsstyrning.

De första möbleringsskisserna gav en planlösning som uppfyllde kundens krav och samtidigt gav en behovsanpassad arbetsmiljö med god interaktion mellan medarbetarna. Kontoret är mestadels öppet med en smart organisation av den rumsliga miljön, där avdelningarna kan sitta samlat, med separerande volymer som utgörs av tysta rum och mötesplatser av olika slag. Färgsättningskoncept tog inspiration från KVD’s grafiska profil, som adderats med gradienter i olika nyanser. Resultaten har blivit en arbetsmiljö med harmonisk stämning med några starkare färgdetaljer som ger karaktär och mångfald.

Utifrån gestaltningskonceptet kunde befintliga möbler inventeras och återbruksaktörer kontaktas för att hitta lämpliga produkter som stämde överens med den övergripande gestaltningen. I projektet har en variation av återbrukade (ca 80%) och resterande nyinköpta möbler och textilier kombinerats för att spegla KVD’s identitet.

Inredningsavdelningen på KUB Arkitekter är engagerad i att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, och har därför fokuserat på att bygga kompetens kring att återanvända befintliga och återbrukade möbler och främja hållbara arbetsmiljöer på flera nivåer. Detta projekt är en del av vår långsiktiga strategi att främja cirkularitet inom inredningsarkitektur – ett av kontorets många insatser för att bidra till viktiga globala frågeställningar kring till exempel minskad klimatpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen.

Fakta

Dela