LINDHOLMENS TEKNISKA GYMNASIUM

KUB arkitekter vann 2012 ett parallellt uppdrag, utlyst av Norra Älvstrandens Utvecklings AB. Uppdraget var att med fokus på hållbar utveckling utforma en ny modern, flexibel skolbyggnad för Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborgs första kommunala gymnasium på drygt 20 år.

Lindholmens Tekniska Gymnasium – LTG – skall utformas som pendang till Kuggen. Den skall gestaltas som ett landmärke och som en symbol för nydaning och kompetens. LTG gestaltas i tåliga material som betong, tegel och glas, vilket visar på skolans industriella karaktär. Inredningen kontrasterar med en lekfull och färgrik inredning, med träkänsla. En varm och inbjudande miljö skapas för att locka en bredare målgrupp, med gemensamma flexibla utrymmen som ger plats för mångfald.

Inredningen är utformad för att erbjuda eleverna bekväma platser att plugga, vila och socialisera. Ett viktigt rum i LTG är det centrala överglasade atriet, ett spännande offentligt mötesrum som inbjuder till besök och samvaro. Här kan man på olika nivåer finna sin egen plats för studier, samtal och spaning. I gradängerna finns sittplatser med uttag för att ladda mobiler och datorer. Kommunikationen i trapporna, balkongerna, bistro/elevkafé på bottenvåningen sätter rummet i rörelse, den samlar människor och gör rummet levande och intressant – rummet blir en teaterscen. Runt atriet samlas alla viktiga funktioner i studiemiljöerna såsom verkstäder, lärosalar och grupprum.

Programhandling har tagits fram i nära samarbete med både skolans personal och Göteborgs kommun, där inredningsprojekteringen sedan färdigutvecklats i tät samverkan med verksamhet och uppdragsgivare. Skolan skall tas i bruk hösten 2020.

Fakta

Dela