Lindholmens Tekniska Gymnasium

KUB arkitekter vann 2012 ett parallellt uppdrag, utlyst av Norra Älvstrandens Utvecklings AB. Uppdraget var att med fokus på hållbar utveckling utforma en ny modern, flexibel skolbyggnad för Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborgs första kommunala gymnasium på drygt 20 år.

Kostsamma ombyggnader av skolor är en stor utgift för kommunen varför frågan ställdes om hur ett tekniskt gymnasium med tunga tekniska installationer och maskiner skulle kunna göras flexibelt, effektivt och lätt omställbart. Den nya byggnaden skulle gestaltas som ett landmärke och symbolisera nydaning och kompetens och som yttre gestalt skulle den vara en spännande pendang till ”Kuggen”. Nya Lindholmens Tekniska Gymnasium skulle lyfta fram yrkesutbildningarna och teknikprogrammet och ”erbjuda utbildningar utan motstycke.”

Konceptet för byggnaden är långa spännvidder och höga våningshöjder. Långa fackverksbalkar samt pelare av limträ skapar flexibilitet då pelare ”inne på planen” kan uteslutas. Byggnaden har en hållbar och stadig utsida medan insida och stomme är en varmt välkomnande miljö av mjukt, hanterbart trä. Träbyggandets miljöfördelar med låga koldioxidutsläpp, effektiv prefabricerad byggprocess samt goda ekonomi har haft stort inflytande på förslaget.

Programhandling har tagits fram i nära samarbete med både skolans personal och Göteborgs kommun och har sen projekterats klart. Skolan skall stå färdig årsslutet 2019 – 20.

Bildspel från byggnationen

Fakta

Dela