LINDHOLMENS TEKNISKA GYMNASIUM

KUB arkitekter vann 2012 ett parallellt uppdrag, utlyst av Norra Älvstrandens Utvecklings AB. Uppdraget var att med fokus på hållbar utveckling utforma en ny modern, flexibel skolbyggnad för Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborgs första kommunala gymnasium på drygt 20 år.

Kostsamma ombyggnader av skolor är en stor utgift för kommunen varför frågan ställdes hur ett tekniskt gymnasium med tunga tekniska installationer och maskiner skulle kunna göras flexibelt, effektivt och lätt omställbart. Man ville också att den nya skolan skulle ”gestaltas som ett landmärke och symbolisera nydaning och kompetens”.

KUB:s tävlingskonceptet blev:  långa spännvidder, höga våningshöjder och hållbara material.

Fasaderna är utförda som prefabricerade betongfasader med beklädnad av mörkbrunt tegel, murat i relief med två olika djup i varierande bredder. Teglet skiftar i nyanser och glansvärden vilket gör att fasaden får ett varierat uttryck. Skolan kröns av ett karakteristiskt sågtandstak med solpaneler mot söder som tillsammans med geo-lager och andra klimattekniska system skapar en byggnad som levererar energi till sin omgivning.

Invändigt redovisas byggnadens stomme synligt med friliggande pelare och höga fackverksbalkar av limträ. En gradängtrappa av massivträ, placerad i ljusgårdsatriet, tar sig vindlande upp genom våningsplanen. Tillsammans med de öppna balkongerna runt atrierna skapar den en samlande teaterkaraktär med spännande spanings- och mötesplatser.

Skolan invigdes den 21 augusti 2020.

Skolan har vunnit två priser: Nohrcon Årets skolbyggnad 2021 och Årets byggnad från Per och Alma Olssons fond 2021. Den har också varit nominerad till Kasper Salin-priset och EU Mies van der Rohe Award, samt finalist i Årets fasad.

Fakta

Dela