LTG Nominerat till Mies van der Rohe award

KUB arkitekter är nominerat till ett av världens finaste arkitekturpriser, European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award.

– Vi är mycket glada över att få vara nominerade tillsammans med så mycket fin europeisk arkitektur. Lindholmens Tekniska Gymnasium är ett projekt vi är mycket stolta över, säger Per Eric Persson, en av KUB:s grundare och ansvarig arkitekt för projektet.

KUB arkitekter har ritat skolan för Göteborgs stad. Arbetet startade som en tävlingsvinst år 2012 och höstterminen 2020 kunde skolan välkomna elever. Lindholmens Tekniska Gymnasium har redan vunnit pris för Årets skolbyggnad och varit nominerad till Kasper Salin-priset. EU Mies Award delas ut av Europeiska unionen och premierar samtida arkitektur i hela Europa.

Priset delas ut ungefär vartannat år och vinnaren annonseras i april 2022.

Om Lindholmens Tekniska gymnasium

Skolan är Göteborgs första nybyggda kommunala gymnasieskola på 20 år och välkomnar elever på olika tekniska program, såsom el och energi, teknik, sjöfart, VVS och fastighet och industriteknik. De många tunga maskinerna och verktygen ställer höga krav på byggnaden som behöver vara tåligt utformad och låta slitage generera patina snarare än skador. Alla installationer flödar fritt och synligt i hela byggnaden, så att dessa också blir en del av den pedagogiska miljön för elever som ska lära sig hantera just denna typ av installationer.

Kostsamma ombyggnader av skolor är en stor utgift för kommuner. Därför var en av de stora utmaningarna hur ett tekniskt gymnasium med tunga tekniska installationer och maskiner skulle kunna göras flexibelt, effektivt och lätt omställbart.

Det var Göteborgs stads ambition att byggnaden skulle bli ett landmärke i det gamla varvsområdet. Det karaktäristiska sågtandstaket anknyter till områdets industrihistoria och bär också upp synliga solceller, vilka tillsammans med geolager bidrar till byggnaden som plusenergihus. Fasaden är klädd med mörkbrunt tegel.

Byggnaden är konstruerad med en bärande stomme av trä, och de olika våningarnas öppna disposition motverkar mobbing och främjar trygghet genom att det går att ha full uppsikt över de gemensamma ytorna. Skolan har på sina drygt 11 000 kvadratmeter BTA rum för 1100 elever.

Länk till projektet

Länk till nomineringen

Sedan 1 juli är KUB arkitekter en del av Arkitema.

Fakta

Dela