Nu är den här!

Den nionde maj släpper KUB arkitekter boken Rita bostäder på Arkitektur Media i samarbete med Centrum för boendets arkitektur på Chalmers. – Med boken vill vi bidra till diskussionen om kvalitet i bostadsbyggandet. Vi tycker att den frågan har hamnat i skymundan under de senaste åren.

Sedan KUB arkitekter grundades 2001 har vi belönats med flera prestigefyllda priser för våra byggnadsprojekt. Nu delar vi med oss av våra erfarenheter i boken Rita bostäder som kommer ut i bokhandeln den nionde maj. Boken har tagits fram i samarbete med Centrum för boendets arkitektur (CBA) på Chalmers och berör bostadsritande och bostadkvalitet. Rita bostäder kommer att vara en del i undervisningen i bostadsarkitektur på Chalmers, men den är även tänkt att inspirera etablerade arkitekter, byggherrar och privatpersoner som är intresserade av bostadsbyggande.

Vi försöker pedagogiskt förmedla vad kvalitet inom bostadsbyggande och bostadshus innebär. Även om boken främst kommer att användas som kurslitteratur för våra arkitektstudenter på Chalmers, riktar den sig till alla som håller på att bygga ett bostadshus eller är intresserade av ämnet, säger Ola Nylander, professor i arkitektur vid Chalmers och en av bokens författare.

Kvalitet inom bostadsbyggande diskuteras för lite

CBA har varit initiativtagare och samordnare av boken, medan KUB arkitekter har sammanställt projekt och projektbeskrivningar, samt ansvarat för layout och bokproduktion i samarbete med Arkitektur Media. Rita bostäder består av tre delar. I de två inledande delarna presenterar KUB arkitekters Håkan Trygged elva bostadsprojekt och Ola Nylander från CBA analyserar dess kvaliteter, samt identifierar viktiga kännetecken för KUB arkitekters bostadsarkitektur. I bokens avslutande del beskriver Claes Caldenby, professor emeritus i arkitektur vid Chalmers, hur svensk bostadsritarkultur har utvecklats från 1940-talet och framåt.

Sverige var länge världsledande när det gällde bostadskvalitet, men så är det inte längre. I dag ligger fokus på rationalitet, ekonomi och att vi måste bygga många bostäder för att minska bostadsbristen. Det är förvisso viktiga frågor, men vi tycker att kvalitetsfrågan diskuteras alldeles för lite. Med den här boken vill vi bidra till att lyfta diskussionen om bostadskvalitet igen.

Fakta

Dela