Nyheter

 • 28 augusti, 2019 KUB välkomnar Sara och Joline

  KUB välkomnar Sara och Joline till kontoret.

  Både Sara och Joline läser arkitektur och teknik på Chalmers Tekniska Högskola och gör praktik hos KUB.

 • 3 juli, 2019 Semester!

  Kontoret stänger v.28-30

 • 6 maj, 2019 Nu är den här!

  Den nionde maj släpper KUB arkitekter boken Rita bostäder på Arkitektur Media i samarbete med Centrum för boendets arkitektur på Chalmers. – Med boken vill vi bidra till diskussionen om kvalitet i bostadsbyggandet. Vi tycker att den frågan har hamnat i skymundan under de senaste åren.

  Sedan KUB arkitekter grundades 2001 har vi belönats med flera prestigefyllda priser för våra byggnadsprojekt. Nu delar vi med oss av våra erfarenheter i boken Rita bostäder som kommer ut i bokhandeln den nionde maj. Boken har tagits fram i samarbete med Centrum för boendets arkitektur (CBA) på Chalmers och berör bostadsritande och bostadkvalitet. Rita bostäder kommer att vara en del i undervisningen i bostadsarkitektur på Chalmers, men den är även tänkt att inspirera etablerade arkitekter, byggherrar och privatpersoner som är intresserade av bostadsbyggande.

  Vi försöker pedagogiskt förmedla vad kvalitet inom bostadsbyggande och bostadshus innebär. Även om boken främst kommer att användas som kurslitteratur för våra arkitektstudenter på Chalmers, riktar den sig till alla som håller på att bygga ett bostadshus eller är intresserade av ämnet, säger Ola Nylander, professor i arkitektur vid Chalmers och en av bokens författare.

  Kvalitet inom bostadsbyggande diskuteras för lite

  CBA har varit initiativtagare och samordnare av boken, medan KUB arkitekter har sammanställt projekt och projektbeskrivningar, samt ansvarat för layout och bokproduktion i samarbete med Arkitektur Media. Rita bostäder består av tre delar. I de två inledande delarna presenterar KUB arkitekters Håkan Trygged elva bostadsprojekt och Ola Nylander från CBA analyserar dess kvaliteter, samt identifierar viktiga kännetecken för KUB arkitekters bostadsarkitektur. I bokens avslutande del beskriver Claes Caldenby, professor emeritus i arkitektur vid Chalmers, hur svensk bostadsritarkultur har utvecklats från 1940-talet och framåt.

  Sverige var länge världsledande när det gällde bostadskvalitet, men så är det inte längre. I dag ligger fokus på rationalitet, ekonomi och att vi måste bygga många bostäder för att minska bostadsbristen. Det är förvisso viktiga frågor, men vi tycker att kvalitetsfrågan diskuteras alldeles för lite. Med den här boken vill vi bidra till att lyfta diskussionen om bostadskvalitet igen.

 • 12 mars, 2019 June Avfall och Miljö

  Hur kan ett nytt inredningsprojekt vara del av och bidra till att nå de globala klimatmålen?

  KUB Arkitekter fick 2017 i uppdrag att ta fram ett inredningsförslag till det kommunala bolaget June Avfall & Miljös nya lokaler i Jönköping. Gestaltningsidén bygger till största delen på hur verksamheten fungerar, dvs cirkularitet och återbruk. Det färdiga resultatet har gett June Avfall & Miljö ett nytt uttryck och en varumärkesstärkande profil. För inredningsavdelningen på KUB arkitekter är projektet en del av den långsiktiga strategin att arbeta hållbart och cirkulärt i alla projekt.

  June Avfall & Miljö arbetar med avfallshantering och kretslopp hade initialt inga tankar på att nyttja återbruk i projektet, men genom att KUB utvecklade ett gestaltningskoncept där verksamhetens profil sattes i fokus, kom projektets inriktning att få en tydligare skepnad. Genom gestaltningskonceptet utvecklades en kravspecifikation baserad på verksamhetens behov och önskemål. Denna kunde senare ligga till grund för urval av produkter.

  Ett syfte med projektet blev att marknadsföra och synliggöra verksamheten genom dess kontorsmiljö. I förlängningen etablerades också ett gott exempel i den kommunala organisationen hur återbruk kan genomföras där June Avfall & Miljös nya kontorsmiljö lyfts fram som ett pilotprojekt för hur cirkulära processer praktiskt kan implementeras.

  ”Vår logga är grön, så vi vill att våra lokaler och allt i dem ska signalera det vi står för. Avfall är idag något väldigt roligt och utvecklande att jobba med. Förr var återbruk något smutsigt, idag har cirkulär ekonomi gett vår bransch en rättfärdig värdighet. Vi jobbar med att avfall inte ska finnas, det ska cirkulera. Hela vår arbetsplats är ett bevis på att det fungerar!”       Hanna Allemyr, June Avfall och Miljö

  Utifrån det initiala gestaltningskonceptet kunde befintliga lager inventeras och återbruksaktörer kontaktas för att hitta lämpliga produkter som stämde överens med den övergripande gestaltningen. Återbrukade möbler och belysningsarmaturer införskaffades där vissa produkter genomgick en rekonditionering, exempelvis lackering eller tapetsering, för att kunna matcha behoven och kravspecifikationen. Den största delen av kontorsmiljön har skapats från återbrukade resurser. Vissa delar, främst textilier och utemöbler, har dock behövt nyanskaffas, då kravspecifikationen inte kunde matchas med det som fanns tillgängligt.

  Det färdiga resultatet har gett June Avfall & Miljö ett nytt uttryck och en varumärkesstärkande profil. För inredningsavdelningen på KUB arkitekter är projektet en del av den långsiktiga strategin att arbeta hållbart och cirkulärt i alla projekt.

 • 14 januari, 2019 Kv Klocktornet Vinst!

  Vi är glada att Balder valde vårt förslag i det parallella uppdraget om Kvarteret Klocktornet i Kungälv. Projektet ligger centralt i Kungälv och innehåller bostäder och lokaler. Nu startar programarbetet.

 • 20 december, 2018 GOD JUL

  På KUB arkitekter väljer vi att, tillsammans med stadsmissionen, bidra till ett ännu mer humant och mjukt klimat här i vår hemstad. Vår julgåva bidrar enligt traditionen till att hjälpa barnfamiljer i Göteborg med julklappar, mat och vinterkläder. Detta blir samtidigt ett tack för det fantastiska arbete för människor i utsatta situationer som stadsmissionen gör, året om. Med det vill vi även önska dig och de dina en riktigt skön och vilsam jul, samt ett gott nytt år! / Vännerna på KUB.

 • 10 december, 2018 Knytkalas SKANSTORGET

  Knytkalas gick vidare till final i markanvisningstävlingen om Skanstorget.

  Vi tackar HSB, Stena Fastigheter, ICA Fastigheter, Parkeringsbolaget och Mareld landskap för ett bra samarbete och alla göteborgare som röstade på vårt förslag.

   

 • 22 november, 2018 Piren² Nominerad till “årets bästa byggnad”

  Per och Alma Olssons fond har nominerat Piren² till årets bästa byggnad.

   

  Alla nominerade

  Mer om projektet

   

 • 15 oktober, 2018 Jobba hos oss?

  Vi söker engagerade öppna arkitekter och ingenjörer med några års erfarenhet och Revit kunnande. Maila ansökan med CV och portfolio till karlaxel@kub-arkitekter.se

  Arkitektur ur samarbeten med högt i tak.

   

  Arbetsglädje som varat i över 50 år

  Arkitektkontoret som inspirerar studenterna

   

 • 12 juni, 2018 Strömshuset

  För att attrahera en ny hyresgäst i den gamla kontorslokalen i Strömshuset i Göteborg, tog Vasakronan och KUB Arkitekter fram en ny gestaltning. Trots att den nya hyresgästen var okänd, kunde de två aktörerna, i ett nära samarbete, skapa en välanpassad lösning.
  – Vi är experter på våra kunders behov och valde därför ut en partner som varit mycket lyhörd och som tillsammans med oss, gestaltade ett nytt liv i lokalen, säger Eva Jakobsson, Fastighetschef på Vasakronan Göteborg.

  KUB Arkitekter såg stor potential i kontorslokalen i det anrika Strömshuset. Genom att föreslå ett nytt koncept för Vasakronan kunde de utveckla lokalen och skapa ett utrymme för ett företag som både vill värna om sina medarbetare och samtidigt välkomna sina kunder.
  – I princip skall det bara vara att sätta upp sin logotyp i den nya lokalen och ändå skulle allt vara unikt för den nya hyresgästen. Ofta ser inte hyresgästen lokalens fulla potential. Därför räcker det inte att bara att erbjuda ett tomt vitt skal. Vi vill erbjuda en nästintill färdig lösning där man tagit hand om detaljer, arbetat med en flexibel planlösning, skapat en originell attraktiv identitet som synliggör lokalens fulla potential. Det ställdes höga krav på vår kreativitet eftersom vi inte visste vem slutkunden var, men tack vare förtroendet från Vasakronan lyckades vi skapa en lokal som attraherade hyresgästen. Vi tror att detta är ett arbetssätt som kommer bli allt vanligare mellan fastighetsägare och arkitekter och som kommer att eftersökas av hyresgäster, säger Ulf Linder på KUB Arkitekter.

  Kaxigt resultat med lång livslängd
  Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med lång erfarenhet och stor kunskap om vad kunderna vill ha när de letar efter kontorslösningar. Därför gör man ibland förtida lokalanpassningar. De baseras på en noggrann analys och anpassning mot potentiella kunder. I ett nära samarbete med KUB Arkitekter togs ramverket för teknik, lokalutformning och färgsättning fram.
  – Tillsammans har vi följts åt genom processen, som tidvis varit komplex. Dels eftersom byggnationen skedde i innerstaden men också för att lokalen ska leva en lång tid. Resultatet blev ett kaxigt kontor som kommer att kunna leva länge. KUB Arkitekter har varit lyhörda inför briefen de fått av oss. Det är viktigt att arkitekten är med på snabba förändringar och det upplever vi att de har de varit. Vi har lång erfarenhet av branschen och är bekväma med vår egen kompetens. Vi har dessutom arbetat med KUB tidigare. Tillsammans kunde vi skapa en optimal lösning för vår nya kund, säger Eva Jakobsson på Vasakronan, Göteborg.

  Resultatet ledde till att Vasakronan snabbt efter färdigställande hyrde ut lokalen. Den förtida lokalanpassningen i Strömshuset är ett av flera goda exempel på hur viktigt det är att våga visualisera och genomföra en ombyggnad med höga krav på gestaltning trots att kundens identitet är okänd.