Öckerö kommunhus, Öckerö

År 1953 invigdes Öckerö Kommunhus. Den kommunala organisationen växte under 1960-och 70-talen och byggdes ut med provisoriska barackmoduler. På 2000-talet uppfyllde dessa lokaler inte verksamhetens krav. KUB arkitekter fick i uppdrag att upprätta program och handlingar för en nybyggnad på gamla kommunalhustomten. Programmet innebar att befintlig källare, där kommunens datacentrall tidigare fanns placerad, sparades. På denna grund placerades den nya byggnaden. Det nya kommunhusets innehåller 72 moderna arbetsplatser i öppen miljö. Kommunhusets hjärta, Kommunservice, består av en öppen och foajé liknande entréhall med reception omgärdad av mötesrum i olika storlekar.

Tanken har varit att utforma en modern tidlös byggnad som på ett flexibelt sätt skall möta dagens och framtidens behov samt att på tomten klara en framtida expansion.

Fakta

Dela