P-hus Brunnsberg

På uppdrag av Varbergs Bostad har KUB arkitekter projekterat ett nytt parkeringshus i 60-talsstadsdelen Brunnsberg i nordöstra delarna av Varberg.

P-huset rymmer två plan och ligger i suterräng vilket gör att båda planen nås i markplan, utan längre ramper. Det nedre planet är inbyggt medan det övre är öppet.

Fasaden är klädd med durkprofiler i aluminium med olika djup- och breddmått och olika mönster. Profilerna tjänstgör både som fasad och räcken och bildar ett enhetligt skal kring parkeringshuset. De är lackerade i tre olika brunröda kulörer som tar upp färgskalan på husen i området.

På det övre planet som de omkringliggande bostadshusen blickar ner över är p-platserna anvisade med beläggning i olika gröna kulörer.

Belysningen i det nedre planet är placerade som pilar i taket som visar körriktningen.

Projektet nominerades till Varbergs kommuns byggnadspris 2019.

Fakta

Dela