Parkeringsgarage, Lövgärdet

På uppdrag av Stena Fastigheter har KUB utfört ett antal uppdrag i Södra Lövgärdet. Ett av dessa var ombyggnad av två parkeringsgarage vid infarten till området. Befintliga garage från början av 1970-talet var i behov av upprustning. Byggnaderna hade omfattande betongskador och dålig belysning men också stort problem med otrygghet och säkerhet när folk rörde sig inom anläggningen.

För att skapa större trygghet och insyn valdes att såga bort befintliga betongbarriärer och ersätta med transparenta räcken av sträckmetall som även utgör ett nytt yttre fasadskikt på betongkonstruktionen. Befintliga öppningar i fasaderna förstorades och kompletterades med ett skikt av kulört kanalplast. Byggnaderna försågs med ny belysning.

Tanken är att ge byggnaden en enhetlig fasad och tillföra en mönsterverkan med sträckmetallen. När det är mörkt  ger de röda fasadytorna  ett spännande ljussken, garagen annonserar området och ligger som stora kulörta lyktor nedsänkta i terrängen.

Fakta

Dela