Produktionsanläggning för portionssnus

KUB fick 2008 i uppdrag att planera och projektera tillbyggnaden på den 10 år gamla produktionsanläggningen för portionssnus i Kungälv.

Tillbyggnaden skulle innehålla en fortsättning på den befintliga produktionsanläggningen vilken innehöll packsal, beredning och lager. God arbetsmiljö och bra logistik har varit huvudförutsättningarna för projektet. Den nya tillbyggnaden skulle också möjliggöra och förenkla en framtida expansion.

I de delar som annonserar sig mot omgivningen har KUB arbetat med en prefabricerad ljus betongfasad som med ett intrikat mönster döljer elementskarvar. Övriga delar är utförda i enklare panelelement.

Fakta

Dela