Bostäder

Sedan starten 2001 har vi haft ett speciellt intresse för bostadens utformning. En av kontorets första tävlingsvinster var bostadsområdet Godhemsberget i Göteborg, som sedermera fick Sveriges Arkitekters bostadspris 2005. Vårt arbete sträcker sig från tidiga planutredningar till projektering och uppföljning på byggarbetsplatsen. Vi är väl insatta i de olika boendeformernas ekonomiska förutsättningar och arbetar alltid i nära samarbete med våra beställare.