Handel och lokaler

Vi arbetar kontinuerligt med olika typer av lokaler för handel och andra verksamheter. Det rör sig om utformning av kommersiella lokaler i så väl nya byggnader som hyresgästanpassningar i befintliga hus. Vi har arbetat med en mängd olika verksamheter under åren som restauranger, gym, utställningslokaler, showrooms, butiker, logistikanläggningar och lager. Arbetet innebär avvägningar för att hitta långsiktiga lösningar som fungerar, både för verksamheten och för fastigheten.