Industri

Att utforma industrier innebär ofta att man bygger ett skal kring en mer eller mindre komplicerad process. Som resultat blir arkitekturen ett förtydligande av antingen varumärket eller processen. Den skapar en påtaglig karaktär som är värdefull för samtliga typer av industrier. Ett lyckat samspel mellan den arkitektoniska gestaltningen och verksamhetens innehåll är viktigt, eftersom det skapar en sammanhållen känsla av identitet.