Inredning

Kundens specifika krav och behov är utgångspunkten för vår inredningsavdelning. I nära samverkan med kunden utformar vi en miljö där alla aspekter vägs in, eftersom vi tror att en idérik dialog skapar funktionell och spännande inredning. Vi arbetar alltid med interiören som en del av byggnadens arkitektur och verksamhet, vilket medveten inredningsgestaltning kan förstärka. Tillsammans med samtliga kompetenser i projektet samordnar vi alla delar till en interiör helhet.