Kontor

Kontorsbyggnadens arkitektur skall upplevas som ett förverkligande av företagets själ. I dagens samhälle med konkurrens om rätt arbetskraft är den invändiga arbetsmiljön en viktig faktor. Interiört skapas fungerande lösningar genom en aktiv dialog med ledning och anställda. Kontorsbyggnader utsätts ständigt för ombyggnader på grund av organisations- och personalförändringar. Därför är det viktigt med en flexibel arkitektur som klarar en växande organisation.