Utbildning

Vårt arbete inom utbildningslokaler sträcker sig från tidiga lokal- och programutredningar till inredning och uppföljning på byggplatsen. Dagens elever kräver annat än den gamla tidens envägskommunikation. Den är ersatt med en aktivare och mer flexibel inlärningsmetod. Därför krävs byggnader som är långsiktigt användbara med generella system som är lätta att omvandla. Bland våra projekt finns för-, grund-, gymnasie- samt högskolor, från både offentliga och privata beställare.